Stavbou roku 2016 jsou mimo jiné tunel Blanka či Stezka v oblacích

Hlavní stránka / Architektura / Stavbou roku 2016 jsou mimo jiné tunel Blanka či Stezka v oblacích

16.10.2016

Stavbou roku 2016 jsou mimo jiné tunel Blanka či Stezka v oblacích Celkem šest staveb se může letos pyšnit oceněním v hlavní kategorii prestižní soutěže STAVBA ROKU 2016, která má za sebou již 24. ročník. Rozhodla o tom odborná porota, která vybírala z celkového počtu 65 přihlášených staveb, do finále jich pak postoupilo 15 českých a tři zahraniční. Mezi šestici nejvýše oceněných projektů dostaly Tunelový komplex Blanka, Archeologický park Pavlov, Modernizace trati Tábor – Sudoměřice, Stezka v oblacích na Dolní Moravě, Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích a Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu.

Na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury dne 13. října proběhlo vyhlášení šesti titulů Stavby roku, 12 Zvláštních cen, soutěže Zahraniční stavba roku, titulu Urbanistický projekt a také Ceny veřejnosti. Vyhlášením výsledků se otevřel další ročník, nově s oslavou stavby čtvrtstoletí. Soutěžící stavby byly různorodé nejen velikostí, ale i svou typologií. Nejvíce přihlášených staveb bylo určeno pro bydlení a komerční využití, dále pro vzdělávání, stejným poměrem se účastnila muzea a kulturní instituce, silně zastoupeny byly i dopravní stavby. Porotci hodnotili i inženýrské stavby, sportoviště, vinařství a budovu pro výzkum.  Pestrost skladby letošních soutěžních děl byla pro hodnotitele výzvou. Jak se může vedle sebe poměřovat moderní velká kancelářská budova a drobná kaple nebo zvonička? V soutěži Stavba roku může - kvalitou.
 
Odborná porota, a nově i Sbor expertů, věnovali pozornost jejich estetickému a prostorovému ztvárnění a umístění do konkrétního prostředí, architektonickému vyznění. Stejná péče při hodnocení byla věnována i konstrukčnímu řešení, inovativnosti a provedení stavby. „Letošní přehlídka dosáhla v celkové hodnotě stavebních prací výše 50 miliard 227 milionu korun a o sedm miliard překonala loňský rekord. To představuje cca 1/5 hodnoty všech dokončených stavebních prací v České republice v uplynulém roce“, uvedl Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku.
 
Podle jeho slov je již od loňského ročníku vidět významný nástup nových technologií.  Jednou z nich je BIM (Building Information Modeling), metoda racionalizace návrhu a realizace stavby pro všechny účastníky stavebního procesu s využitelnou komplexní dokumentací i při vlastní výstavbě. Letos bylo zpracováno 14 staveb s metodou BIM, což je téměř 22 procent z přihlášených děl a dvakrát více než vloni. „Nová cena Nadace architektury a stavitelství a CZ BIM je proto prvním veřejným oceněním nastupující změny. Je potřeba konstatovat, že tento trend je zatím posouván především soukromou sférou,“ doplnil.
 
Zvláštní ceny hodnotí kritéria zdůrazňující hlediska ekologická, energetická, urbanistická, materiálová, ekonomická a podnikatelská, technologická, typologická a společenská a jsou vždy ovlivněny i rozhodnutím partnera soutěže, jenž s danou cenou spojil své jméno. „Porotci se ve výběru staveb do druhého kola se Sborem expertů lišili ve třech stavbách – ale bylo skoro s podivem, že jen ve třech, a ne více. Vždyť porota má za úkol hodnotit všechny stránky staveb, experti jednotlivých oborů mohou sledovat jen svá hlediska, a tak k rozdílům dojít téměř musí. Nicméně se dá takový soulad považovat za důkaz, že kvalita vybraných staveb není ani subjektivní, ani náhodná,“ uvedla předsedkyně poroty,
doc. Ing. Arch. Radomíra Sedláková, CSc.
 
Novinkou spojenou se soutěží Stavba roku je také to, že soutěžící letošního ročníku a tří předchozích, mohou přihlásit výrobky, které použili na svých stavbách do ZNÁMKY KVALITY 2017. „V roce 2017 se bude konat nejen další ročník soutěže, ale i oslava stavby čtvrtstoletí. Při přípravách čerpáme z celého archivu soutěže Stavba roku, ale budou se moct přihlásit i jiné stavby“, komentuje novinky MgA. Petra Miškejová, manažerka soutěže, a doplňuje: „Představíme tu nejvyšší kvalitu českého stavebnictví, která bude reprezentovat naší republiku i v zahraničí.“ Kvalita staveb, kvalita architektury a schopnost každoročně takové stavby dokončovat se stala základem programu Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF). „Pětiletá integrovaná reference firem a osob, kterou rating představuje, si klade za cíl být doporučením do dalších zakázek a výběrových řízení. Od platnosti nového zákona o veřejných zakázkách se RABF nabízí jako možné nefinanční hodnocení účastníků veřejných soutěží“, nabízí řešení hodnocení kvality Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. Celkové hodnocení již zahrnulo posouzení výsledků činnosti 669 firem a 755 osob.
 
Díla oceněná titulem STAVBA ROKU 2016
 
Městský okruh - Tunelový komplex Blanka, Praha
 
 
Autor:                  METROPROJEKT Praha a.s., SATRA, spol. s r. o., PUDIS a.s.
Dodavatel:         Metrostav a.s.
Investor:             Hlavní město Praha
Přihlašovatel:    Metrostav a.s.
Titul Stavba roku 2016 udělen za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých podmínek geologických, ekonomických i společenských.
 
Archeologický park Pavlov
 
 
Autor:   Ing. arch. Radko Květ
Dodavatel:         OHL ŽS, a.s., SKR stav, s.r.o.
Investor:             Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Titul Stavba roku 2016 udělen za vytvoření ojedinělého prostoru muzea se zřetelem k využití a zpracování železobetonu a k ohleduplnému a přitom výraznému zapojení do přírodního prostředí.
 
Modernizace trati Tábor – Sudoměřice
 
 
Autor:                  SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel:         OHL ŽS, a.s.
Investor:             Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Titul Stavba roku 2016 udělen za vytvoření železniční trati, zajišťující větší rychlost, bezpečnost a pohodlnost dopravy se zřetelem k citlivému vstupu do krajiny.
 
Stezka v oblacích, Dolní Morava
 
 
Autor:                  Fránek ARCHITECTS s.r.o.
Projektant:        TAROS NOVA s.r.o.
Dodavatel:         TAROS NOVA s.r.o.
Investor:             Sněžník, a.s.
Přihlašovatel:    TAROS NOVA s.r.o.
Titul Stavba roku 2016 udělen za vytvoření netradiční zážitkové a přitom pohodlné konstrukce nového typu se zřetelem k originálnímu statickému řešení.
 
Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích
 
 
Autor:                  David Kotek, Zuzana Sýkorová, Josef Zlámal
Projektant:         Hutní projekt Ostrava a.s.
Dodavatel:         Metrostav a.s., divize 1, HOCHTIEF CZ a. s.
Investor:             Statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Přihlašovatel:    Statutární město Ostrava
Titul Stavba roku 2016 udělen za vytvoření uceleného moderního víceúčelového sportoviště se zřetelem k architektonickému ztvárnění a památkové citlivosti provedení.
 
Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu
 
 
Projektant:        Atelier 4, s. r. o.
Dodavatel:         Granátové jablko - sdružení HOCHTIEF CZ a. s. a Gemma Art Group
Investor:             Národní památkový ústav
Přihlašovatel:    HOCHTIEF CZ a.s.
Titul Stavba roku 2016 udělen za rekonstrukci a revitalizaci výjimečné kulturní památky se zřetelem k vytvoření nového edukačního centra a provozního zázemí.
 
ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2016
 
Modernizace rychlostní komunikace S8, tvořící průtah Varšavy
 
 
Místo: Varšava, Polsko
Autor:                  Transprojekt Warszawa: Witold Doboszyńsky. Mosty Gdańsk: Adam Nadolny
Projektant:        Tadeusz Suwara; Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o.; Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Investor:             Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dodavatel:         Metrostav a. s.
Přihlašovatel:    Metrostav a. s.
Titul Zahraniční stavba roku 2016 udělen za rozsáhlou 4,65 km dlouhou rekonstrukci páteřní Varšavské komunikace se 46. mosty, pěti mimoúrovňovými křižovatkami a protihlukovým tunelem, realizovanou s velkým uznáním Varšavanů.
 
ZVLAŠTNÍ CENY SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2016
 
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 
Městský okruh - Tunelový komplex Blanka, Praha
 
Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel
 
Stezka v oblacích, Dolní Morava
 
Cena Ministerstva kultury ČR
 
Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu
 
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 
Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, Dolní Břežany
 
 
Autor:                  Ian Bogle
Projektant:        Bogle Architects s.r.o., AED project a. s., ARUP, PBA International Prague, s.r.o.
Dodavatel:         Metrostav a.s., VCES a.s., OHL ŽS, a.s.
Investor:             Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.
Přihlašovatel:    Metrostav a.s.
Zvláštní cena udělena za vytvoření ojedinělé, technicky náročné stavby se zřetelem k výrazně inovativnímu zpracování železobetonových konstrukcí.
 
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 
Rekonstrukce zámku ve Svijanech
 
 
Autor:                  APRIS 3MP, s.r.o.
Projektant:        APRIS 3MP, s.r.o.
Dodavatel:         SYNER, s.r.o.
Investor:             PIVOVAR SVIJANY, a.s.
Přihlašovatel:    SYNER, s.r.o.
Zvláštní cena udělena za rekonstrukci zapomenuté památky se zřetelem k citlivě provedeným restaurátorským pracím a nápaditému začlenění nového komunikačního objektu.
 
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury
 
Elektrizace trati Šumperk – Kouty nad Desnou
 
 
Autor:                  SUDOP BRNO s.r.o. 
Projektant:         SUDOP BRNO s.r.o.
Dodavatel:         EŽ a EUROVIA - Železnice Desná
Investor:             Svazek obcí údolí Desné              
Přihlašovatel:    Svazek obcí údolí Desné
Zvláštní cena udělena za vytvoření všeobecně společensky prospěšné stavby se zřetelem k ohleduplnému osazení do krajiny.
 
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a CZ BIM za rozsah využití technologie BIM
 
Corso Court v Praze
 
 
Autor:                  Taller de arquitectura - Ricardo Bofill
Projektant:        EBM Prague s.r.o., CASUA s.r.o.
Investor:             Corso Court a.s.
Dodavatel:         Skanska a.s.
Investor:             Corso Court a.s.
Přihlašovatel: Skanska a.s.
Zvláštní cena udělena za celkově nejvyšší komplexnost využití BIM modelu celé stavby. BIM model byl zpracován jak pro hlavní nosnou konstrukci objektu, tak pro jeho stavební část i pro všechny hlavní rozvody TZB a to včetně jednotlivých koncových prvků a dále pak pro některé vybrané části interiérů.
 
Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky
 
Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov
 
 
Autor:   BFB - studio, s.r.o., CODE, s.r.o.
Projektant:         CODE, s.r.o.
Investor:             Městská sportovní Turnov, s.r.o.
Dodavatel:         sdružení SYNER + BAK
Přihlašovatel: sdružení SYNER + BAK
Zvláštní cena udělena za významné přispění k posílení sektoru služeb v regionu ideálním prostředím pro zdravé trávení volného času všech generací. To vše je zde architektonicky a stavebně pojednáno atraktivně, moderně a přitom vkusně.
 
Cena Státního fondu životního prostředí ČR a Centra pasivního domu
 
NATURA PARK v Pardubicích
 
 
Autor:                  Med Pavlík architekti
Projektant:        PK- projekt s.r.o.
Investor:             Ekocentrum PALETA, z. s.
Dodavatel:         STAKO s.r.o.
Přihlašovatel:    STAKO s.r.o.
Zvláštní cena udělena za použité unikátní materiály a technologie, které byly vybrány s důrazem na ohleduplnost domu vůči životnímu prostředí. Další hlavní přínos vidíme v účelu využití budovy. Originální architektonické řešení, nízkoenergetický standard a citlivé začlenění do okolní přírody, to vše dělá stavbu výjimečnou.
 
Cena Státního fondu rozvoje bydlení
 
Bytový dům Silvie v Luhačovicích
 
 
Autor:                  Lukáš Peniaško, Jaroslav Habarta, Petr Zámečník, Alena Maňáková
Projektant:        LP projekce s.r.o.
Investor:             H&B Stavreal s.r.o.
Dodavatel:         Zlínské stavby a.s.
Přihlašovatel:    H&B Stavreal s.r.o.
Zvláštní cena udělena za zdařilé architektonické řešení, které podporuje funkčnost a účelné využití jednotlivých prostor domu a bytů. Důraz na detail provedení a vhodný výběr materiálů jsou všude patrné.
 
Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
 
Park u Rakováčku v Rokycanech
 
 
Autor:                  Zdeňka Zymáková, Petr Hlaváček
Projektant:        Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Investor:             Město Rokycany
Dodavatel:         STAVMONTA s.r.o.
Přihlašovatel:    Město Rokycany
Zvláštní cena udělena v zastavěném území plní plocha parku smysluplně vícero funkcí, které přinášejí městu synergické efekty. Nabízí možnost krátkodobé rekreace a relaxace, je součástí protipovodňové ochrany, zvyšuje biodiverzitu v území a příznivě ovlivňuje mikroklimatické podmínky v sídle. Oceněná stavba je dobrým příkladem skloubení vodohospodářského, krajinářského a architektonického řešení.
 
Cena poroty
 
Rekonstrukce Volmanovy vily v Čelákovicích
 
 
Autor:                  Marek Tichý, Magdalena Kürfurstová, Jan Tomeš
Projektant:        Tichý & Kolářová s.r.o.
Investor:             Vila Volman k.s.
Dodavatel:         SP Stavební s.r.o.
Přihlašovatel:    Tichý & Kolářová s.r.o.
Zvláštní cena udělena za citlivou rekonstrukci zdevastované ojedinělé památky funkcionalistické architektury nejen v Česku.
 
Zvláštní cena ZAHRANIČNÍ STAVBY ROKU 2016
 
Terminál mezinárodního letiště Strigino
 
 
Místo: Nižnij Novgorod, Ruská federace
Architektonický návrh:  HINTAN ASSOCIATES
Projektant:        SIGNY GROUP RUSSIA (ZAO), AED Project, a.s.
Investor:“           Airports of Regions” JSC
Dodavatel:         PSJ, a.s.
Přihlašovatel:    PSJ, a.s.
Zvláštní cena udělena za kompletní dodavatelské zajištění náročného projektu ve vysoké kvalitě stavebních prací.
 
Muzeum dějin polských Židů
 
 
Místo: Varšava, Polsko
Architektonický návrh: Prof. Reiner Mahlamäki, M.Sc architekt
Projektant:        Architects Lahdelma & Mahlamäki Ltd., Finsko; dílna Kuryłowicz & Associates, Polsko
Investor:             Město Varšava a Ministerstvo kultury, Polsko
Dodavatel:         Polimex-Mostostal SA, Polsko
Přihlašovatel: AGC FLAT Glass Czech a.s., člen AGC group
Zvláštní cena udělena za vysoce inovativní využití v česku vyráběných skel pro špičkovou architekturu.
 
Titul URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2016
 
Územní studie prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary
 
 
Zadavatel: Město Karlovy Vary
Zpracovatel: Casua spol. s r.o.,
Autor: Oleg Haman, Aleš Poděbrad GEMO OLOMOUC, s.r.o.
Přihlašovatel: Casua spol. s r.o.
Titul udělen za metodicky příkladný způsob dokumentace, stanovící regulaci v terénně náročném a historicky i společensky cenném městském útvaru, který dbá o zachování unikátního Genia loci, ale stanoví i jasné podmínky na nezbytný stavební a urbanistický rozvoj celého území.
 
Cena veřejnosti
 
Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Architektura | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

www.cialis-viagra.com.ua

e-kirpich.kiev.ua

ac-sodan.info/kosak/area/hukuoka-html
Všechna práva vyhrazena © 2018