Dopravní infrastruktura

Hlavní stránka / Dopravní infrastruktura

(16.2.2018)

Modernizace Negrelliho viaduktu pokračuje snášením dvou mostů

Modernizace Negrelliho viaduktu pokračuje snášením dvou mostů
Oprava Negrelliho viaduktu v centru Prahy vstupuje do další fáze. Momentálně se snáší ocelový most přes ulici Prvního Pluku, nahradí ho nová železobetonová konstrukce s ocelovými nosníky. Za několik týdnů se pak snese i most přes ulici Křižíkovu. Po dokončení prací na přemístění odjezdových stání začnou také hlavní stavební práce v prostoru Autobusového nádraží Florenc (ANF). více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(30.1.2018)

Novela zákona o liniových stavbách má zrychlit pomalou výstavbu dálnic

Novela zákona o liniových stavbách má zrychlit pomalou výstavbu dálnic
Ministerstvo dopravy připravilo novelu zákona urychlující pomalou výstavbu dálnic. Po dohodě v Poslanecké sněmovně vznikl kompromisní návrh, který má za cíl zkrátit dobu přípravy staveb. Návrh obsahuje i konkrétní výčet prioritních dálnic a železnic, kterých se má urychlení výstavby týkat. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(18.1.2018)

Státní zaměstnanci se budou stěhovat na další nádraží

Státní zaměstnanci se budou stěhovat na další nádraží
O volné prostory v nádražních budovách mají zájem státní úřady i města. Současně s tím, jak pokračují opravy nádražních budov, které jsou v majetku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), probíhají i jednání o využití volných prostor s orgány státní správy či samosprávy. Prvním případem, kam se loni přesunuli státní zaměstnanci, konkrétně Policie ČR, byl Prostějov. Letos ožijí policisty či státními nebo městskými úředníky další nádražní budovy. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(18.1.2018)

Doprava získala na nové dálnice a rekonstrukce železnic už 150 miliard z EU

Doprava získala na nové dálnice a rekonstrukce železnic už 150 miliard z EU
Evropská komise proplatila České republice na nové dálnice, silnice a opravy na železnici celkem 150 miliard korun z Operačního programu Doprava I. Tento program je tak kompletně uzavřen a resortu dopravy se podařilo ho úspěšně vyčerpat bez jakékoliv ztráty. Z navazujícího Operačního programu Doprava II putuje na stavby dalších 19 miliard korun. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(10.4.2017)

Rekordní rok 2015 ve výstavbě a opravách silnic se loni neopakoval

Rekordní rok 2015 ve výstavbě a opravách silnic se loni neopakoval
Pozitivní trend ve výstavbě a rekonstrukcích silnic se zastavil a rekordní rok 2015 se neopakoval. Důkazem toho je, že objem vyrobených asfaltových směsí se meziročně snížil o 16,7 procenta. Potvrdily se tak obavy expertů, že rok 2015 byl výjimečný díky dočerpávání Operačního programu Doprava 1 (2007-2013 s povoleným dočerpáním do roku 2015) a dotaci krajům na rekonstrukci silnic nižších tříd v celkové výši 4,6 miliardy korun. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(19.3.2017)

Začala rekonstrukce železniční trati z Berouna do Králova Dvora

Začala rekonstrukce železniční trati z Berouna do Králova Dvora
Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila rekonstrukci traťového úseku z Berouna do Králova Dvora, který je součástí třetího tranzitního železničního koridoru. Přínosem stavby bude kromě celkové modernizace železniční stanice Beroun také zvýšení traťové rychlosti a modernizace zabezpečovacího zařízení. Zhotovitelem prací je sdružení firem pod vedením EUROVIA CS. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(15.3.2017)

EUROVIA CS začala s výstavbou dálnice D3 úseku Ševětín – Borek

EUROVIA CS začala s výstavbou dálnice D3 úseku Ševětín – Borek
Stavební skupina EUROVIA CS zahájila výstavbu nového úseku dálnice D3 na trase Ševětín – Borek. Práce na 10 kilometrů dlouhém úseku by měla trvat 48 měsíců. Investorem projektu za 933 milionů korun je Ředitelství silnic a dálnic ČR. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(9.1.2017)

Kladné stanovisko EIA dostalo již šest z devíti prioritních staveb

Kladné stanovisko EIA dostalo již šest z devíti prioritních staveb
Již šest z devíti prioritních dopravních staveb má závazné stanovisko EIA. Jak slíbil ministr Brabec loni v červnu, MŽP ve lhůtě dvou měsíců od převzetí kompletních podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty vydává závazná stanoviska k prioritním dopravním stavbám. Na těch se dohodla vláda s Evropskou komisí v průběhu roku 2016. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(5.1.2017)

Ředitelé stavebních firem požadují po vládě závazný harmonogram výstavby dálnic

Ředitelé stavebních firem požadují po vládě závazný harmonogram výstavby dálnic
Osm z deseti stavebních firem je přesvědčeno, že by vládní politické strany měly stanovit závazný harmonogram výstavby dálničních tahů. Stejná část ředitelů stavebních společností si myslí, že by tento krok pomohl do budoucna zajistit pravidelné investice. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu, Stavba   |   Počet komentářů: 0

(22.10.2016)

Od proražení prvního tunelu pražského metra pod Vltavou uběhlo 40 let

Od proražení prvního tunelu pražského metra pod Vltavou uběhlo 40 let
Dne 18. října 2016 uběhlo přesně 40 let od proražení prvního tunelu pražského metra pod řekou Vltavou. Trhací práce nebylo možné pod Vltavou nebo pod historickým centrem Prahy provádět, a tak se použil prototyp mechanického razícího štítu. Obří stroj, který byl předchůdcem dnešní Adély či Tondy, vyrazil z obří kaverny u Mánesova mostu, a 18. 10. 1976 dorazil do stanice Staroměstská. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(16.10.2016)

S realizací velkých projektů mohou pomoci německé zkušenosti

S realizací velkých projektů mohou pomoci německé zkušenosti
Do Prahy přijeli odborníci z německé „Komise pro reformu výstavbu velkých projektů“. Na odborné debatě, kterou pořádala Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) společně s německým velvyslanectvím, představili desatero doporučení, které má napomoci při efektivní výstavbě velkých projektů v Německu. ARI žádá, aby současný direktivní a konfrontační způsob spolupráce mezi veřejnými investory a dodavateli nahradila kultura kooperativní spolupráce, ve které se všechny smluvní strany mezi sebou navzájem považují za rovnocenné partnery a disponují stejnými informacemi. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu, Stavba   |   Počet komentářů: 0

(12.10.2016)

Realizace dopravních staveb s využitím PPP projektů může fungovat

Realizace dopravních staveb s využitím PPP projektů může fungovat
Ministerstvo dopravy hledá optimální variantu zajištění dostavby dálnice D4, spojující Prahu s jižními Čechami, i budování dalších kilometrů dálnic v ČR. Jednou z variant jsou PPP projekty. Zkušenosti ze Slovenska z projektování obchvatu Bratislavy touto formou jsou podle odborníků z přední architektonické, projekční a stavebně-poradenské kanceláře OBERMEYER HELIKA a. s. pozitivní. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(1.9.2016)

Nový úsek dálnice D3 postaví EUROVIA CS

Nový úsek dálnice D3 postaví EUROVIA CS
Stavební skupina EUROVIA CS podepsala smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) na stavbu dalšího úseku dálnice D3. Práce na trase Ševětín – Borek firma zahájí po předání staveniště investorem. Investorem projektu za 933 mil. korun je ŘSD ČR. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(1.9.2016)

Vláda dala zelenou přes sto kilometrům nových dálnic

Vláda dala zelenou přes sto kilometrům nových dálnic
Přes sto kilometrů nových dálničních úseků nebude muset opakovat kompletní proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Stanovisko EIA pro ně může být vydáno ve zvláštním zrychleném režimu. Vyplývá to z vládou schváleného seznamu osmi silničních projektů a jedné železniční stavby. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(11.8.2016)

MMR má k dispozici téměř čtyři miliardy korun na modernizaci silnic II. a III. třídy

MMR má k dispozici téměř čtyři miliardy korun na modernizaci silnic II. a III. třídy
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje první výzvu k předkládání projektů, které spadají pod integrované územní investice (ITI). Výzva se týká rekonstrukcí, modernizací a výstavby vybraných úseků silnic II. a III. třídy. Pro výzvu je připraveno téměř 3,9 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu, Zprávy dne   |   Počet komentářů: 0

(14.7.2016)

Nová metodika z Mendelovy univerzity pomůže při stavbě cest šetřit peníze i přírodu

Nová metodika z Mendelovy univerzity pomůže při stavbě cest šetřit peníze i přírodu
Až 350 tisíc korun na jeden kilometr, tedy 35 procent, pomůže při stavbě cest ušetřit nová metodika výzkumníků z Mendelovy univerzity v Brně. Poslouží projektantům při výběru nejvhodnější technologie a materiálu při navrhování a stavbě tzv. nízkokapacitních komunikací. Ty přitom tvoří více než 65 procent dopravní sítě České republiky, tedy více než 120 tisíc kilometrů. Na 15 cestách, které projektanti navrhli díky této metodice, majitelé komunikací ušetřili osm milionů korun. Jako první ověřovalo metodiku v praxi brněnské krajské ředitelství Lesů ČR. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(8.6.2016)

Nejdelší železniční tunel v ČR je v polovině své výstavby

Nejdelší železniční tunel v ČR je v polovině své výstavby
Prorážkou do portálu těsně před plzeňskou čtvrtí Doubravka skončila ražba více než čtyřkilometrové jižní trouby tunelu Ejpovice. Po téměř rok a půl trvající práci pod zemí se tunelovací stroj Viktorie podíval alespoň částečně na denní světlo. Slavnostní akce se zúčastnili představitelé SŽDC, SFDI, zhotovitelů - společností Metrostav a Subterra i další účastníci výstavby a hosté. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu, Zprávy dne   |   Počet komentářů: 0

(5.3.2016)

Skanska opraví nebezpečnou část dálnice D2

Skanska opraví nebezpečnou část dálnice D2
První březnový den začaly práce na modernizaci dálnice D2 mezi 18. a 24. kilometrem za Brnem ve směru na Bratislavu. Společnost Skanska provede rekonstrukci nebezpečného úseku dálnice D2 ve směru na Brno, který je plný výtluků a trhlin v cementobetonovém povrchu. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 1

(5.3.2016)

Desítky miliard Kč z evropských fondů výrazně zlepšily parametry české železnice

Desítky miliard Kč z evropských fondů výrazně zlepšily parametry české železnice
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) má za sebou náročné období, ve kterém dokázala proinvestovat desítky miliard Kč z fondů Evropské unie, které výrazně zlepšily parametry české železniční infrastruktury. Právě skončený Operační program Doprava (OPD) byl největším v České republice – připadlo na něj 5,821 miliardy €, tedy zhruba 22 procent ze všech prostředků pro ČR z fondů EU pro období 2007–2013. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(5.3.2016)

Nová komunikace výrazně zrychlí cestu z Liberce do Jablonce nad Nisou

Nová komunikace výrazně zrychlí cestu z Liberce do Jablonce nad Nisou
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy výstavbu silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou. Cílem projektu je realizace přeložky silnice I/14 s výrazně lepšími směrovými a výškovými parametry ve srovnání se stávajícími komunikacemi. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

80% (21)

7% (2)

7% (2)

3% (1)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

代理母出産 http://dairibo.com
рампы
Všechna práva vyhrazena © 2018