Dopravní infrastruktura

Hlavní stránka / Dopravní infrastruktura

(8.6.2016)

Nejdelší železniční tunel v ČR je v polovině své výstavby

Nejdelší železniční tunel v ČR je v polovině své výstavby
Prorážkou do portálu těsně před plzeňskou čtvrtí Doubravka skončila ražba více než čtyřkilometrové jižní trouby tunelu Ejpovice. Po téměř rok a půl trvající práci pod zemí se tunelovací stroj Viktorie podíval alespoň částečně na denní světlo. Slavnostní akce se zúčastnili představitelé SŽDC, SFDI, zhotovitelů - společností Metrostav a Subterra i další účastníci výstavby a hosté. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu, Zprávy dne   |   Počet komentářů: 0

(5.3.2016)

Skanska opraví nebezpečnou část dálnice D2

Skanska opraví nebezpečnou část dálnice D2
První březnový den začaly práce na modernizaci dálnice D2 mezi 18. a 24. kilometrem za Brnem ve směru na Bratislavu. Společnost Skanska provede rekonstrukci nebezpečného úseku dálnice D2 ve směru na Brno, který je plný výtluků a trhlin v cementobetonovém povrchu. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 1

(5.3.2016)

Desítky miliard Kč z evropských fondů výrazně zlepšily parametry české železnice

Desítky miliard Kč z evropských fondů výrazně zlepšily parametry české železnice
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) má za sebou náročné období, ve kterém dokázala proinvestovat desítky miliard Kč z fondů Evropské unie, které výrazně zlepšily parametry české železniční infrastruktury. Právě skončený Operační program Doprava (OPD) byl největším v České republice – připadlo na něj 5,821 miliardy €, tedy zhruba 22 procent ze všech prostředků pro ČR z fondů EU pro období 2007–2013. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(5.3.2016)

Nová komunikace výrazně zrychlí cestu z Liberce do Jablonce nad Nisou

Nová komunikace výrazně zrychlí cestu z Liberce do Jablonce nad Nisou
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy výstavbu silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou. Cílem projektu je realizace přeložky silnice I/14 s výrazně lepšími směrovými a výškovými parametry ve srovnání se stávajícími komunikacemi. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(20.1.2016)

Příprava stavby dálnice D3 zdárně pokračuje

Příprava stavby dálnice D3 zdárně pokračuje
Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a generální ředitel ŘSD Jan Kroupa jednali se starosty obcí a měst dotčených výstavbou dálnice D3 ve Středočeském kraji o pokračování příprav této stavby. „V současné době probíhá příprava dokumentů potřebných pro vydání územního rozhodnutí, o které požádáme v příštím roce. Dále také pokračuje diskuse se zástupci obcí o přesném vedení trasy dálnice. Výkupy pozemků začnou po vydání územního rozhodnutí,“ informoval Jan Kroupa. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(14.1.2016)

Dálnici D4 mezi Příbramí a Pískem by měl postavit soukromý kapitál

Dálnici D4 mezi Příbramí a Pískem by měl postavit soukromý kapitál
Vláda premiéra Bohuslava Sobotky schválila využití spolupráce veřejného sektoru se soukromým kapitálem (tzv. PPP projektu - Public Private Partnership) na 32 kilometrů dlouhém úseku D4 mezi Příbramí a Pískem. Půjde o první projekt, který bude financován na principu spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Výstavba by mohla začít v druhé polovině roku 2017. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(9.11.2015)

Skanska postaví nové nádraží v České Lípě

Skanska postaví nové nádraží v České Lípě
PRAHA - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) a Skanska a. s. oficiálně uzavřely smlouvu na modernizaci železniční stanice Česká Lípa. Stavbu v hodnotě jedné miliardy korun (bez DPH) provede společnost Skanska během následujícího roku a půl. Investorem je SŽDC, finanční prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury a stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 900

(15.9.2015)

MD rozjelo přípravu projektu dopravní výstavby na R4 formou PPP projektu

MD rozjelo přípravu projektu dopravní výstavby na R4 formou PPP projektu
PRAHA (15.9.) - Ministerstvo dopravy vypsalo otevřenou soutěž na poskytování poradenství pro výstavbu silnice R4 mezi Příbramí a Pískem formou tzv. PPP projektu (Public Private Partnership). Vychází z výsledků dokončené studie proveditelnosti, která prokázala výhodnost realizace vybraného úseku na R4 právě PPP způsobem oproti tradičnímu modelu financování. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 6. listopadu 2015. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(15.7.2015)

MD vybralo variantu železničního spojení Ruzyně s centrem Prahy a Kladnem

MD vybralo variantu železničního spojení Ruzyně s centrem Prahy a Kladnem
PRAHA (14. 7.) – Dlouhá léta odkládaný projekt železničního spojení pražského letiště Václava Havla s centrem Prahy a Kladnem se výrazně posunul vpřed. Ministerstvo dopravy vybralo variantu dopravního řešení. Vycházelo přitom ze studie proveditelnosti Správy železniční dopravní cesty. Ta hodnotila jednotlivé varianty tras z hlediska kapacity trati, provozního modelu, ekologické přijatelnosti a ekonomické efektivity, která je nezbytnou podmínkou financování stavby z evropských fondů. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(12.7.2015)

Letiště Václava Havla Praha chystá změnu podoby terminálů i jejich okolí

Letiště Václava Havla Praha chystá změnu podoby terminálů i jejich okolí
PRAHA - Český aeroholding vypsal dvoukolovou urbanisticko-dopravní soutěž, jejímž výsledkem má být ideové řešení veřejného prostoru před Terminály 1 a 2. Cílem je získání návrhu nové organizace dopravy a vytvoření urbanistické koncepce pro veřejný prostor a rozvojové plochy, mimo jiné v návaznosti na připravovanou výstavbu železničního napojení a nový systém parkování. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(20.4.2015)

ČR by měla konečně začít s PPP v dopravní infrastruktuře

ČR by měla konečně začít s PPP v dopravní infrastruktuře
PRAHA - Jednoznačné doporučení zaznělo od zástupců evropských institucí a zahraničních expertů na adresu ministerstva dopravy a vlády ČR při odborné debatě, kterou vedl ministr dopravy, Dan Ťok a Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), ve Slovanském domě na konferenci „Start českých PPP v dopravní infrastruktuře“. Ministr dopravy zde představil záměr prvních pilotních PPP projektů v dopravní infrastruktuře. PPP využívají i vyspělé státy, které mají dostatek veřejných financí. Hlavní motivací využití PPP je dlouhodobá odpovědnost nejen za design a stavbu, ale také za dlouhodobý provoz a údržbu v horizontu 30 let. To proto, že dopravní infrastruktura musí být stavěna hlavně kvalitně s vizí dlouhé životnosti. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura   |   Počet komentářů: 0

(20.4.2015)

ČR chce kvalitní dopravní infrastrukturu za dobrou cenu a skoncovat s dumpingem

ČR chce kvalitní dopravní infrastrukturu za dobrou cenu a skoncovat s dumpingem
PRAHA - Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na velké infrastrukturní stavby ve veřejných soutěžích bylo tématem kulatého stolu, který pořádalo Velvyslanectví Nizozemského království a Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR. Holandští a čeští experti na veřejné zadávání velkých staveb se shodli na tom, že zadavatelé by měli mít povinnost při volbě hodnotících kritérií respektovat ekonomické principy investiční činnosti a posuzovat kvalitu nabízeného řešení v kontextu nabídkové ceny. Dopravní infrastruktura musí být stavěna kvalitně s vizí dlouhé životnosti. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(20.4.2015)

Ještě letos by mohla začít příprava prvního PPP projektu na R4

Ještě letos by mohla začít příprava prvního PPP projektu na R4
PRAHA - Ministr dopravy Dan Ťok na mezinárodní konferenci na téma PPP v dopravní výstavbě představil plány ministerstva dopravy v této oblasti i pilotní PPP projekty výstavby úseků rychlostních silnic R4 a R7. Na úsek R4 mezi Příbramí a Pískem již MD vypsalo veřejnou zakázku na studii proveditelnosti, která porovná variantu financování formou PPP a tradiční model financování. Ministerstvo od PPP očekává zejména zrychlení výstavby dopravní infrastruktury a vyšší kvalitu provedených prací. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(14.3.2015)

Bezpečnost práce při opravách silnic se zvýší

Bezpečnost práce při opravách silnic se zvýší
PRAHA (14.3.) – Zvýšit povědomí o problematice týkající se bezpečnosti na stavbách za provozu, zahájení systematického řešení této problematiky a možnosti i úskalí práce v noci byly hlavními tématy workshopu na téma „Bezpečnost na silničních stavbách za provozu“. Akci organizovalo Sdružení pro výstavbu silnic Praha ve spolupráci s ministerstvem dopravy a Fakultou stavební ČVUT. Záštitu nad akcí převzali ministr dopravy Dan Ťok a děkanka Fakulty stavební ČVUT Alena Kohoutková. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu, Stavba   |   Počet komentářů: 1

(25.11.2014)

ARI: Stát zbytečně přichází o miliony při realizaci dopravních staveb

ARI: Stát zbytečně přichází o miliony při realizaci dopravních staveb
PRAHA - Stát zbytečně přichází o desítky miliónů korun ročně při realizaci infrastrukturních staveb. Důvodem jsou spory, jejichž řešení zpožďuje stavby a zvyšuje náklady na jejich realizaci. Mezinárodní praxe přitom ukazuje, že řešením této situace může být důsledné užívání mezinárodních smluvních standardů FIDIC. Na stavbách, kde byl využit institut mimosoudní adjudikace, se povedlo snížit dobu prodlení a následně i vícenáklady až o 90 procent oproti stavbám, kde byly vzniklé spory řešené prostřednictvím soudů. Shodli se na tom účastníci kulatého stolu na téma „Předcházení sporům ve výstavbě a jejich alternativní řešení“, který uspořádala Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) spolu s Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE). více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(21.10.2014)

MD chce do roku 2016 zahájit dopravní stavby za 230 miliard korun

MD chce do roku 2016 zahájit dopravní stavby za 230 miliard korun
PRAHA – Více než dvě stovky dopravních staveb v hodnotě 230 miliard korun plánuje ministerstvo dopravy zahájit do konce roku 2016. Na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích 1. třídy se v tomto období předpokládá zahájení asi 80 staveb, které po svém dokončení rozšíří silniční síť o 400 km. Investice zajistí mimo jiné dobudování více než 260 kilometrů nových či modernizovaných komunikací tohoto typu. Informoval o tom mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(20.10.2014)

Strategické partnerství má pomoci rozvoji dopravní infrastruktury

Strategické partnerství má pomoci rozvoji dopravní infrastruktury
PRAHA - Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) společně prosazují koncepční změny v oblasti veřejné infrastruktury, které umožní efektivní, hospodárnou a rychlejší přípravu a realizaci infrastrukturních projektů, mezi které patří užívání vyvážených obchodních podmínek ve výstavbě vycházejících z mezinárodně uznaných vzorů FIDIC. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(20.10.2014)

Věcný záměr zákona o liniových stavbách zamířil do připomínkového ří­zení

Věcný záměr zákona o liniových stavbách zamířil do připomínkového ří­zení
PRAHA - Ministr dopravy Antonín Prachař poslal do připomínkového řízení věcný záměr zákona o liniových stavbách. Tento zákon, jehož záměr je inspirován německou právní úpravou, by měl výrazně zkrátit dobu mezi plánem stavby a její realizací, která je dosud v ČR neúnosně dlouhá. Cílem návrhu je zefektivnit proces povolovacího řízení k liniovým dopravním stavbám, aniž by dotčené subjekty ztratily možnost se k nim vyjádřit a prosazovat své zájmy. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(22.8.2014)

Dostavba D8 v místě sesuvu se obnoví pravděpodobně na konci příštího roku

Dostavba D8 v místě sesuvu se obnoví pravděpodobně na konci příštího roku
PRAHA - Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě vyjádření výběrové komise zadá „Technickou studii proveditelnosti technických opatření“ při řešení sesuvu na D8 společnosti AZ Consult. Právě ta předložila nejvýhodnější nabídku. Předpokládaná cena první etapy sanace sesuvu, tedy odvodnění, je odhadována na 40 milionů korun. Zahájení odtěžování horniny sesuvu by tak mohlo začít v polovině roku 2015 a obnovení přerušené výstavby dálnice D8 v úseku sesuvu koncem roku 2015. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(22.8.2014)

ŘSD si chce více posvítit na kvality staveb

ŘSD si chce více posvítit na kvality staveb
PRAHA – V souvislosti s nedávnými personálními změnami na Ředitelství silnic a dálnic ČR se v poslední době objevily obavy, zda budou dostatečným způsobem chráněny zájmy státu při vymáhání jeho nároků souvisejících s výstavbou dálniční sítě. Soňa Křítková, pověřená vedením ŘSD ČR, se proto rozhodla obnovit činnost Úseku kvality a kontroly staveb, který povede doc. Ing. Milan Mikšík, CSc. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Dopravní infrastruktura, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

www.topobzor.info

http://pills24.com.ua

www.gas-energy.com.ua
Všechna práva vyhrazena © 2018