Legislativa

Hlavní stránka / Legislativa

(26.6.2013)

Mediace výrazně urychlí vyřešení soudního sporu

Mediace výrazně urychlí vyřešení soudního sporu
PRAHA - Rozvody, sousedské konflikty, spory mezi zaměstnancem a firmou nebo rozepře o majetek mezi dědici – tyto spory nyní končí nejčastěji u soudů a jejich vyřešení trvá několik měsíců i let. Díky mediaci se doba řešení sporů může zkrátit na pouhé hodiny. Tvrdí to Milan Jelínek z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(20.6.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 18. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 18. díl
PRAHA – Osmnáctý díl seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) se zaměří opět na výklad zvláštní části závazkového práva, konkrétně nájemní smlouvy, a to druhé části zvláštních ustanovení o nájmu bytu a domu. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa   |   Počet komentářů: 0

(20.6.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 17. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 17. díl
PRAHA – V již 17. díle seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) budeme pokračovat ve výkladu zvláštní části závazkového práva. Budeme se věnovat ustanovením o nájmu, konkrétně první části zvláštních ustanovení o nájmu bytu a domu. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(6.6.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 16. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 16. díl
PRAHA – V 16. díle seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) budeme pokračovat ve výkladu zvláštní části závazkového práva, konkrétně ve výkladu nájemní smlouvy, a to druhé části obecných ustanovení o nájmu věci. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(26.5.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 15. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 15. díl
PRAHA – Další, v pořadí už 15. díl seriálu o úpravě zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) se zaměří na výklad zvláštní části závazkového práva, konkrétně začneme výkladem nájemní smlouvy - první část přinese novinky v obecných ustanoveních o nájmu věci. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(20.5.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 14. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 14. díl
PRAHA – Ve čtrnáctém díle seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) budeme pokračovat ve výkladu zvláštní části závazkového práva, konkrétně dokončíme výklad kupní smlouvy ustanoveními o prodeji zboží v obchodě a přesuneme se k dalším smluvním typům - směně, výprose a výpůjčce. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(15.5.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 13. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 13. díl
PRAHA – Ve třináctém pokračování seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) budeme pokračovat ve výkladu zvláštní části závazkového práva, konkrétně se budeme znovu věnovat úpravě kupní smlouvy, a to ustanovením o koupi nemovité věci a vedlejšími ujednáními při kupní smlouvě. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(14.5.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 12. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 12. díl
PRAHA – Ve dvanáctém díle seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012, (nový) občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“), budeme pokračovat ve výkladu zvláštní části závazkového práva, konkrétně se začneme věnovat úpravě kupní smlouvy, kde se mění především práva z vadného plnění. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(6.5.2013)

Novela exekučního řádu se po čtyřech měsících v praxi osvědčila

Novela exekučního řádu se po čtyřech měsících v praxi osvědčila
PRAHA - Od Nového roku platí nová pravidla pro exekuce. Zákon zavedl třeba předžalobní výzvu, upravuje slučování řízení a zjednodušuje obranu dlužníka. Změn je celá řada, většinu z nich hodnotí veřejnost i soudní exekutoři po čtyřměsíční aplikaci pozitivně. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu, Zprávy dne   |   Počet komentářů: 0

(28.4.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 11. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 11. díl
PRAHA – V jedenáctém díle seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012, (nový) občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“), se začneme věnovat zvláštní části závazkového práva, konkrétně se budeme věnovat darování, které vzhledem k předchozí úpravě dostálo značného rozšíření a objevily se i nové instituty jako je darování podpory, darování pro případ smrti a odvolání daru pro nouzi. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(22.4.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 10. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 10. díl
PRAHA – V již desátém díle seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012, (nový) občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“), se naposledy zaměříme na téma obecné úpravy závazků. Budeme se věnovat jednotlivým způsobům zajištění a utvrzení dluhu, konkrétně ručení, finanční záruce, zajišťovacímu převodu práva, smluvní pokutě a uznání dluhu. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(16.4.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 9. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 9. díl
PRAHA – V již devátém díle seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012, (nový občanský zákoník (NOZ) se znovu zaměříme na téma obecné úpravy závazků. Budeme se věnovat jednomu z posledních způsobů, kterým mohou zanikat závazky, a dostaneme se také k obecným ustanovením, které se týkají zajištění a utvrzení dluhu. Konkrétně se budeme věnovat výpovědi smlouvy, zajištění dluhu, utvrzení dluhu a jistotě. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(9.4.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 8. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 8. díl
PRAHA – V osmém díle seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 (novému občanskému zákoníku) bychom se znovu zaměřili na téma obecné úpravy závazků. Po úpravě splnění závazků se zaměříme na další způsoby, kterými mohou závazky zaniknout. Konkrétně se budeme věnovat započtení, prominutí dluhů a odstupnému. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(1.4.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 7. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 7. díl
PRAHA – V dalším díle seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 (novému občanskému zákoníku) bychom se znovu zaměřili na téma obecné úpravy závazků. Dokončíme úpravu splnění závazků, které jsme se věnovali již v minulém díle. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(26.3.2013)

Pro řešení sousedských konfliktů je nejvhodnější mediace

Pro řešení sousedských konfliktů je nejvhodnější mediace
PRAHA - Hlučné hádky, štěkající psi nebo nahlas puštěné rádio – to jsou nejčastější problémy, které narušují sousedské vztahy. Při nákupu nemovitosti je pro 63 procent lidí důležitá cena, o to, vedle koho bude bydlet, se zajímá pouze každý desátý člověk. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 23

(26.3.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 6. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 6. díl
PRAHA – V šestém díle seriálu, který se věnuje novému zákonu č. 89/2012 občanskému zákoníku (NOZ), se zaměříme na téma obecné úpravy závazků. Konkrétně se budeme věnovat spotřebitelským smlouvám a splnění závazků, přičemž tato problematika bude dokončena v příštím díle. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(26.3.2013)

Výsledky průzkumu AVZ: Novela zákona o veřejných zakázkách příliš nepomáhá

Výsledky průzkumu AVZ: Novela zákona o veřejných zakázkách příliš nepomáhá
PRAHA – Novela zákona o veřejných zakázkách nesplnila ani dílčí cíle a nezjednodušila například proces prokazování splnění kvalifikace uchazeče o veřejnou zakázku. Vyplývá to z průzkumu Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), která na konci loňského roku oslovila přes 100 respondentů z řad zadavatelů, dodavatelů i poradců, kteří jsou se zákonem v denním kontaktu. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(17.3.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 5. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 5. díl
PRAHA – V pátém díle seriálu, který se věnuje novému zákonu č. 89/2012 občanskému zákoníku (NOZ), bychom se znovu zaměřili na téma obecné úpravy závazků. V dnešním díle se budeme věnovat konkrétně změnám závazků, resp. převzetí majetku, postoupení pohledávky a postoupení smlouvy. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(12.3.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 4.díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 4.díl
PRAHA - Ve čtvrtém díle seriálu, který se věnuje novému zákonu č. 89/2012 občanskému zákoníku (NOZ), bychom se opětovně zaměřili na téma obecné úpravy závazků. Budeme se věnovat smlouvám uzavíraným adhezním způsobem, institutu lichvy a závdavku a v neposlední řadě též úpravě úroků. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(11.3.2013)

Územní plánování a stavební řízení v novém kabátě

Územní plánování a stavební řízení v novém kabátě
PRAHA - Od nového roku se nás již dotýká nová úprava územního plánování a stavebního řádu, která sice nemění příliš výrazně podmínky ani postup při řízeních před stavebním úřadem, ale podstatně konkretizuje a ujasňuje, řekněme i zjednodušuje, jednotlivé úkony v rámci změn v území či povolování staveb. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

別れさせ屋

rikon-ya.com

https://exstraeconom.kiev.ua
Všechna práva vyhrazena © 2018