Legislativa

Hlavní stránka / Legislativa

(4.3.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 3.díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 3.díl
PRAHA - Ve třetím díle seriálu, který se věnuje novému zákonu č. 89/2012 občanskému zákoníku (NOZ), bychom se znovu zaměřili na téma úpravy smluv. Konkrétně se budeme věnovat změně obsahu smlouvy, obchodním podmínkám a jejich změnám a v neposlední řadě taktéž neúměrnému zkrácení jedné ze smluvních stran. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(1.3.2013)

Pracovní smlouvu je třeba pečlivě pročíst

Pracovní smlouvu je třeba pečlivě pročíst
PRAHA - Před nástupem do zaměstnání je nutné projít několika formálními záležitostmi, mezi které patří podpis pracovní smlouvy. Řada lidí z euforie způsobené získáním nového místa jen bezmyšlenkovitě podškrábne kus papíru. Avšak ten, kdo si chce ušetřit problémy, by si měl text smlouvy důkladně pročíst. Začít si stěžovat až po podpisu nevýhodné smlouvy může být zbytečné. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(24.2.2013)

Velká část profilů zadavatelů VZ porušuje zákon

Velká část profilů zadavatelů VZ porušuje zákon
BRNO - Bezmála polovina zadavatelů veřejných výběrových řízení od nového roku porušuje vyhlášku č.133/2012 nedostatečně funkčním profilem zadavatele, který slouží k povinnému zveřejňování informací o vypsaných zakázkách. Podle této vyhlášky musí zadavatelé od 1. ledna 2013 zveřejňovat informace v rámci svých profilů také ve strojově čitelném kódu XML. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(18.2.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 2.díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 2.díl
PRAHA - Ve druhém dílu seriálu, který se věnuje novému zákonu č. 89/2012 občanskému zákoníku (NOZ) se budeme věnovat úpravám smluv. Obrovský rozsah úpravy nám dovoluje zaměřit se pouze na ustanovení nejvýznamnějších institutů, které NOZ upravuje zcela nově nebo výrazně odlišně od platné právní úpravy. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(12.2.2013)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 1.díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 1.díl
PRAHA – V současné době probíhá jeden z největších přelomových procesů moderních soukromoprávních dějin České republiky – tzv. proces rekodifikace. Vzhledem k tomu, že veškeré změny, které s rekodifikací souvisí, se nevyhnutelně dotknou řady oblastí práva a dopadnou nejenom na nově uzavírané smlouvy, ale i na smlouvy stávající, rozhodli jsme se vás na tuto změnu alespoň částečně připravit formou seriálu článků, které přiblíží některé novinky. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(11.2.2013)

Daň z převodu nemovitostí čekají zásadní změny

Daň z převodu nemovitostí čekají zásadní změny
PRAHA - Ministerstvo financí připravuje komplexní změnu daně z převodu nemovitostí. Důvodem je připravované zrušení dědické a darovací daně a nová podoba Občanského zákoníku. Podle návrhu ministerstva bude do budoucna daň platit kupující a nikoli prodávající. Navíc současný návrh počítá s tím, že cena bude placena nad kupní cenu. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(9.2.2013)

Průzkum AVZ: Novela zákona o veřejných zakázkách neplní cíle

Průzkum AVZ: Novela zákona o veřejných zakázkách neplní cíle
PRAHA - Novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) nevede ke snížení administrativní zátěže ani k úspoře veřejných prostředků. Vyplývá to z výsledků průzkumu Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), která na konci loňského roku oslovila bezmála 100 respondentů z řad zadavatelů, dodavatelů i poradců, kteří jsou se zákonem v denním kontaktu. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(5.2.2013)

Nový pozemkový úřad s sebou přináší mnohé změny

Nový pozemkový úřad s sebou přináší mnohé změny
PRAHA - Počátkem letošního roku vznikl nový Státní pozemkový úřad, který převzal agendu zrušeného Pozemkového fondu České republiky. Změna s sebou přináší mnohé novinky a v tomto článku se zaměříme na nejvýraznější z nich. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(9.1.2013)

Nový rok přinesl řadu změn v daňové správě

Nový rok přinesl řadu změn v daňové správě
PRAHA – První leden letošního roku přinesl pro plátce daně nové změny v oblasti daňové správy. Zanikly některé územní finanční orgány a byly nahrazeny jinými, změnil se systém nahlížení do spisu a zejména místní příslušností správců daně k nemovitostem. Pozor je třeba si dát také na kompletní přečíslování bankovních účtů finančních úřadů. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(4.1.2013)

Novela exekučního řádu přináší řadu důležitých novinek

Novela exekučního řádu přináší řadu důležitých novinek
PRAHA - Prvním lednovým dnem nabývá účinnosti novela exekučního řádu a občanského soudního řádu. V exekucích dochází k převratným změnám. Exekutorská komora představuje 10 nejvýznamnějších novinek. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(3.12.2012)

Stavba opět součástí pozemku - staronová zásada zamíchá vlastnickými vztahy

Stavba opět součástí pozemku - staronová zásada zamíchá vlastnickými vztahy
PRAHA - Je známá věc, že nový občanský zákoník od ledna 2014 změní pojetí občanskoprávních vztahů od základů. Jednu ze zásadních odlišností oproti současnému stavu přinese opětovné zavedení zásady, která říká, že stavba je součástí pozemku. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(25.11.2012)

Novela zákona změní podmínky poskytování spotřebitelského úvěru

Novela zákona změní podmínky poskytování spotřebitelského úvěru
PRAHA - Už od ledna 2013 by nemělo být možné použít směnku nebo šek jako ručení spotřebitelského úvěru. V Poslanecké sněmovně se totiž nachází novela spotřebitelského zákona, která mimo jiné využití směnek a šeků za tímto účelem zakazuje. Pokud poslanci novelu schválí, hrozí za porušení zákona pokuta až 20 milionů korun. Zákon samozřejmě není retroaktivní – již podepsaných směnek se tak nedotkne. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(24.10.2012)

Místně obvyklé nájemné lze zjistit několika způsoby

Místně obvyklé nájemné lze zjistit několika způsoby
PRAHA - V poslední době je jedním z hlavních témat diskutovaných mezi realitními odborníky tzv. místně obvyklé nájemné, zejména u bytových prostor. Vzhledem ke končící regulaci nájemného na celém území České republiky včetně Prahy a dalších statutárních měst lze očekávat řadu problémů, včetně soudních sporů ve věci výše nájemného. Na tom, v jaké výši se obvyklé nájemné ustálí, také záleží, jak výhodně bude možné byty pronajímat a v konečném důsledku, jaký bude vůbec o byty zájem. více

Autor: Ing. Petr Ort, Ph.D.   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(19.10.2012)

Největší slabinou zadávání veřejných zakázek jsou efektivnost a pomíjení kritéria kvality

Největší slabinou zadávání veřejných zakázek jsou efektivnost a pomíjení kritéria kvality
PRAHA - Ve druhém čtvrtletí roku 2012 poklesl počet vyhlášených veřejných zakázek o 66 procent oproti minulému roku. Ve finančním vyjádření jde o více jak 75 procent. Nově vznikající „Fórum veřejné zakázky kvalitně" se chce otevřít všem subjektům a profesním sdružením, které trápí náročnost stávající legislativy a její ekonomické dopady. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(7.10.2012)

Bytové družstvo je nejlepší způsob privatizace

Bytové družstvo je nejlepší způsob privatizace
PRAHA - Některá města přistoupila k privatizaci svých nemovitostí už v devadesátých letech minulého století, některá váhají dodnes. Privatizační vlna se ale postupně přelévá téměř všemi částmi Česka. Privatizaci mohou ovlivnit i sami nájemníci obecních bytů. „Lze doporučit, aby nájemníci dali městu svůj zájem o odkup domu najevo, například oznámením, návrhem k jednání o prodeji nemovitosti a podobně. V této souvislosti je však třeba upozornit, že město nelze k prodeji žádným způsobem nutit,“ doporučil Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(20.9.2012)

Novela exekučního řádu obsahuje zásadní změny

Novela exekučního řádu obsahuje zásadní změny
PRAHA - Zásadní změny v exekucích přinese novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou již schválili poslanci. Administrativně se uleví přetíženým soudům a část povinností bude přenesena na soudní exekutory. Díky novele bude možné slučovat exekuce vedené proti témuž dlužníkovi. Ačkoliv slučování exekucí je uskutečnitelné již v současné době a Exekutorská komora vydala tento doporučující pokyn všem exekutorským úřadům, novela bude tuto věc stavět najisto. Spojování řízení v rámci jednoho exekutorského úřadu bude prováděno automaticky. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(15.6.2012)

Novela stavebního zákona přináší především zjednodušení procesu povolování staveb

Novela stavebního zákona přináší především zjednodušení procesu povolování staveb
PRAHA – Poslanecká sněmovna v závěrečném čtení schválila velkou vládní novelu stavebního zákona. Tento návrh novely reaguje na aktuální problémy ve stavebním a územním řízení a zároveň na výstupy z Programového prohlášení Vlády ČR. Informovalo o tom ministerstvo pro místní rozvoj. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa   |   Počet komentářů: 0

(14.6.2012)

Schvalovaná novela stavebního zákona může vrátit Česko o několik let zpátky

Schvalovaná novela stavebního zákona může vrátit Česko o několik let zpátky
PRAHA – Před několika dny prošel poměrně hladce druhým sněmovním čtením návrh novely stavebního zákona. Pokud v tomto týdnu návrh projde beze změn i třetím čtením, bude již reálně hrozit situace, kdy by se poměry na českém stavebním a realitním trhu mohly vrátit až před rok 2007. Tvrdí to alespoň šéf developerské společnosti EKOSPOL Evžen Korec. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Zprávy dne   |   Počet komentářů: 0

(1.4.2012)

Nastal Den D - výrazně se mění podmínky pro zadávání VZ

Nastal Den D - výrazně se mění podmínky pro zadávání VZ
PRAHA - Dnešním dnem vstupuje v účinnost zákon č. 55/2012 Sb. (dále jen „Novela“), kterým se novelizuje současné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“ nebo „ZVZ“). Cílem tohoto článku je upozornit na hlavní a nejpodstatnější změny, které Novela v oblasti celého procesu zadávání veřejných zakázek přináší. Hlavním záměrem, se kterým byla Novela přijímána, bylo zprůhlednění procesu přidělování veřejných zakázek a boj proti korupci. V mnoha oblastech proto zavádí Novela dokonce přísnější režim, než vyžadují příslušné evropské směrnice týkající se právě problematiky veřejných zakázek a jejich zadávání. více

Autor: Richard Gürlich, AK GÜRLICH & Co   |   Sekce: Legislativa   |   Počet komentářů: 0

(15.3.2012)

Změna zadávání veřejných zakázek

Změna zadávání veřejných zakázek
PRAHA - Dne 24. února 2012 byla ve Sbírce zákonů České republiky pod číslem 55/2012 zveřejněna očekávaná novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách („ZVZ“ nebo „zákon“). V tomto článku bychom vás rádi seznámili s nejdůležitějšími změnami, které s účinností od 1. dubna 2012 nastanou v právní úpravě zadávání veřejných zakázek. více

Autor: Advokátní kancelář Havel Holásek Partners   |   Sekce: Legislativa   |   Počet komentářů: 0

 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

cost of surrogacy

www.profvest.com

Buy TREN A 100 online
Všechna práva vyhrazena © 2018