Legislativa

Hlavní stránka / Legislativa

(24.11.2014)

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 26. díl

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 26. díl
PRAHA – Ve 26. díle seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), budeme pokračovat v tématu akciové společnosti a zaměříme se na systémy vnitřní struktury. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(3.11.2014)

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 25. díl

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 25. díl
PRAHA – Pokračování tématu akciové společnosti a práv i povinností akcionáře je náplní dalšího, již 25. dílu seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“). více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(2.11.2014)

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 24. díl

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 24. díl
PRAHA – Ve 24. pokračování seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), budeme pokračovat v tématu akciové společnosti. V tomto vydání se zaměříme na úvodní práva a povinnosti akcionáře. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(29.10.2014)

Daňová výhoda při směně nemovitostí díky verdiktu MF končí

Daňová výhoda při směně nemovitostí díky verdiktu MF končí
PRAHA - Finanční správa upravila řešení daně z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou. Nově jsou předmětem daně obě nabytí vzájemně poskytovaných věcí samostatně. Nový předpis již nezahrnuje daňové osvobození pro směnu, jak tomu bylo v minulosti. To byla vybírána daň z převodu pouze z ceny dražší nemovitosti. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(19.10.2014)

Novela občanského zákoníku uvolnila ruce nájemníkům

Novela občanského zákoníku uvolnila ruce nájemníkům
PRAHA – V praxi se velmi často zaměňují pojmy pronájem a podnájem bytu. Rozdíl je ale podstatný. „Nový občanský zákoník poskytuje nájemcům řadu jistot a výhod, které však v podnájemním vztahu neplatí. V podnájemní smlouvě je například možné zakázat podnikání v bytě nebo přítomnost zvířat, což v nájemní smlouvě možné není,“ upozornil Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(19.10.2014)

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 23. díl

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 23. díl
PRAHA – I další díl seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), bude pokračovat v tématu akciové společnosti, zaměří se na právní úpravu cenných papírů vydávaných akciovou společností a na ustanovení týkající se upisování a nabývání vlastních akcií akciovou společností. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(19.10.2014)

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 22. díl

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 22. díl
PRAHA – V dalším dílu seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), budeme pokračovat v tématu akciové společnosti, konkrétně se zaměříme na změny v právní úpravě akcií. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(19.10.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 21. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 21. díl
PRAHA – Ve 21- díle seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se budeme věnovat tématu akciové společnosti, přičemž se zaměříme na změny v právní úpravě akcií a jiných cenných papírů vydávaných akciovou společností. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(11.10.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 20. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 20. díl
PRAHA – Jubilejní, 20. díl seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se věnuje tématu akciové společnosti. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(11.10.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 19. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 19. díl
PRAHA – Další díl seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se bude věnovat právní úpravě společnosti s ručením omezeným a zaměříme se na výklad ustanovení týkající se změny výše základního kapitálu. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(11.10.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 18. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 18. díl
PRAHA – V 18. díle seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se budeme věnovat právní úpravě společnosti s ručením omezeným a zaměříme se na výklad ustanovení týkající se převodu a dědění podílu společníka. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(30.9.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 17. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 17. díl
PRAHA – Sedmnáctý díl seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se věnuje právní úpravě společnosti s ručením omezeným a zaměříme se na změny v úpravě dozorčí rady a na zánik účasti společníka ve společnosti. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(3.9.2014)

Prodej nemovitosti bez znaleckého posudku se může prodražit

Prodej nemovitosti bez znaleckého posudku se může prodražit
PRAHA - Finanční úřad má od počátku roku pravomoc stanovit daň z převodu nemovitosti bez znaleckého posudku. Jak ale dokazuje praxe, vypočítávání daně se tím spíše zkomplikovalo a prodávající často zaplatí víc, než předpokládal. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu

(2.9.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 16. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 16. díl
PRAHA – V 16. díle seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se budeme věnovat právní úpravě společnosti s ručením omezeným a zaměříme se na výklad ustanovení o statutárním orgánu této společnosti. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(2.9.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 15. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 15. díl
PRAHA – Další díl seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se opět zaměří na právní úpravu společnosti s ručením omezeným a naváže na výklad o valné hromadě, který jsme započali v minulém díle. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(19.8.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 14. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 14. díl
PRAHA – Ve 14. díle seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se budeme opět věnovat právní úpravě společnosti s ručením omezeným. Tentokrát se zaměříme na úpravu příplatkové povinnosti a začneme s výkladem týkajícím se valné hromady. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(3.8.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 13. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 13. díl
PRAHA – Další díl seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se zaměřuje na právní úpravu společnosti s ručením omezeným. Zaměříme se především na právo společníka na informace, úpravu společnické žaloby a na právo společníka na podíl na zisku. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(3.8.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 12. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 12. díl
PRAHA – Ve dvanáctém díle seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), navážeme na předchozí výklad týkající se společnosti s ručením omezeným. Zaměříme se především na změny v úpravě vkladu, náležitosti společenské smlouvy a vkladovou povinnost společníků. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(27.7.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 11. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 11. díl
PRAHA – Vzhledem ke skutečnosti, že základní témata zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“), byla v rámci našeho předchozího seriálu již vyčerpána, budeme Vás nadále informovat o novinkách a zajímavostech právní úpravy zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“). V dnešním vydání se budeme věnovat právní úpravě společnosti s ručením omezeným. Zaměříme se především na novinky v ručení společníků, druhy podílů a na kmenové listy. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(27.7.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 10. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 10. díl
PRAHA – Seriál, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), dospěl do svého desátého pokračování. Tento díl se věnuje právní úpravě komanditní společnosti. Zaměříme se především na hlavní změny oproti dosavadní právní úpravě. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu

 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

Soft play equipment suppliers read more
эфедрин

more information best-cooler.reviews
Všechna práva vyhrazena © 2018