Legislativa

Hlavní stránka / Legislativa

(7.7.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 9. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 9. díl
PRAHA – Další díl seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se zaměří na právní úpravu veřejné obchodní společnosti. Zaměříme se především na hlavní změny oproti dosavadní právní úpravě. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(29.6.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 8. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 8. díl
PRAHA – V osmém díle seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se budeme věnovat právní úpravě zrušení obchodní korporace. Tato problematika je upravena pro všechny právnické osoby obecně v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“), zákon o obchodních korporacích obsahuje speciální úpravu pro obchodní společnosti a družstva. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(29.6.2014)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 58. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 58. díl
PRAHA – V 58. dílu seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“), dokončíme výklad dědického práva. Budeme se věnovat úpravě přechodu pozůstalosti, především přechodu dluhů a zaměříme se na vybrané nové instituty, jako je například výhrada soupisu pozůstalosti a správce pozůstalosti. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(23.6.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 7. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 7. díl
PRAHA – Další díl seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se zaměří na právní úpravu neplatnosti obchodní korporace. Tato problematika je upravena pro všechny právnické osoby obecně v zákoně č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“) a zákon o obchodních korporacích obsahuje speciální úpravu pro obchodní společnosti a družstva. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(23.6.2014)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 57. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 57. díl
PRAHA - V tomto již 57. díle seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“), budeme pokračovat ve výkladu dědického práva. V dnešním díle se budeme věnovat novému institutu odkazu a změnám, které proběhly v úpravě zákonné posloupnosti. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(12.6.2014)

Seminář RENOMIA řešil odpovědnost členů orgánů společnosti a souběh funkcí

Seminář RENOMIA řešil odpovědnost členů orgánů společnosti a souběh funkcí
PRAHA - Společnost RENOMIA, a. s., ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, uspořádala pro své stávající i potenciální klienty odborný seminář o změnách, které pro členy statutárních a dozorčích orgánů přinesl nový občanský zákoník. Účastníci se mimo jiné dozvěděli, jak v praxi ošetřit odpovědnost členů orgánů a zvýšit jistotu při výkonu funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(8.6.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 6. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 6. díl
PRAHA – V šestém dílu seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se budeme věnovat ručení člena statutárního orgánu při úpadku a podnikatelským seskupením. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(8.6.2014)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 56. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 56. díl
PRAHA – Další díl seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“), začneme výklad dědického práva - konkrétně se bude věnovat pořízením pro případ smrti. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(5.6.2014)

Trend Report 2014: Legislativa prošla za poslední roky výraznými změnami

Trend Report 2014: Legislativa prošla za poslední roky výraznými změnami
PRAHA - V oblasti práva se legislativní rámec České republiky za poslední dva roky zcela zásadně změnil. Nový občanský zákoník (dále jen NOZ), který vstoupil v účinnost k 1. 1. 2014, vedle řady souvisejících a doprovodných právních norem (např. také zcela nový zákon o obchodních korporacích) komplexně mění úpravu soukromoprávních vztahů a má velmi podstatné dopady na právní aspekty nemovitostních transakcí. Informuje o tom pravidelná hodnotící zpráva Trend Report 2014, která již po sedmé nabízí objektivní a komplexní přehled o stavu trhu nemovitostí v České republice a kterou pravidelně zpracovává Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(23.5.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 5. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 5. díl
PRAHA – Pátý díl seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“) se bude věnovat smlouvě o výkonu funkce a vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(23.5.2014)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 55. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 55. díl
PRAHA – Již 55. díl seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) se budeme věnovat právní úpravě správy cizího majetku, konkrétně úpravě svěřenského fondu. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(16.5.2014)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 54. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 54. díl
PRAHA – Právní úprava týkající se správy cizího majetku je dalším tématem seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“). více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(16.5.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 4. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 4. díl
PRAHA – Další díl seriálu o změnách, které přinesl nový zákon č. 90/2012 SB., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“) účinný od 1. ledna letošního roku, se zaměří na ustanovení o orgánech obchodních korporací. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(16.5.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 3. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 3. díl
PRAHA – Třetí díl seriálu o změnách, které přinesl nový zákon č. 90/2012 SB., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“) účinný od 1. ledna letošního roku, se věnuje obecným ustanovením o vkladu a podílu. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(7.5.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 2. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 2. díl
PRAHA – Druhý díl seriálu o změnách, které přinesl nový zákon č. 90/2012 SB., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“) účinný od 1. ledna letošního roku, se bude věnovat společným ustanovením o obchodních korporacích. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(6.5.2014)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 53. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 53. díl
PRAHA – V již 53. dílu seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) a který realizujeme ve spolupráci s Advokátní kanceláří Richard Gürlich, se věnujeme právní úpravě týkající se zástavního práva. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(6.5.2014)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 52. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 52. díl
PRAHA – Další díl seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) a který realizujeme ve spolupráci s Advokátní kanceláří Richard Gürlich, se věnuje právní úpravě týkající se práva stavby a věcných břemen. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(6.5.2014)

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 1. díl

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 1. díl
PRAHA – Prvním lednovým dnem letošního roku nabyl účinnosti nový zákon č. 90/2012 SB., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“). Pro čtenáře VRTT jsme připravili seriál, který zmapuje základní změny obsažené v tomto zákonu. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(21.4.2014)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 51. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 51. díl
PRAHA – Padesátý první díl seriálu, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) a který realizujeme ve spolupráci s Advokátní kanceláří Richard Gürlich, se zaměří na právní úpravu týkající se bytového a přídatného spoluvlastnictví. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

(21.4.2014)

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 50. díl

Seriál BN - Nový občanský zákoník přináší revoluční změny - 50. díl
PRAHA – Seriál, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) a který připravujeme ve spolupráci s Advokátní kanceláří Richard Gürlich, dospěl do jubilejního, 50. dílu. Ten se věnuje právní úpravě týkající se nabytí vlastnického práva od neoprávněného. více

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa, Novinky na webu   |   Počet komentářů: 0

 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

Гидроизоляция бетона unc-mps.com.ua
вложить деньги в недвижимость

https://ka4alka.com.ua
Všechna práva vyhrazena © 2018