Občanský zákoník upravuje také náležitosti obsahu smluv

Hlavní stránka / Legislativa / Občanský zákoník upravuje také náležitosti obsahu smluv

29.3.2015

Občanský zákoník upravuje také náležitosti obsahu smluv PRAHA – Nový občanský zákoník sám upravuje podstatné náležitosti nejčastěji uzavíraných typů smluv, nevylučuje však i ujednání smluv, které takto separátně nezmiňuje. Části obsahu mohou být navíc upraveny i mimo text smlouvy samotné, a to odkazem na obchodní podmínky. Tyto však musí být buď připojené k nabídce na uzavření smlouvy, nebo musí být stranám jinak známy. Ustanovení smlouvy, která se liší od obchodních podmínek, mají ale před obchodními podmínkami přednost.

V případě, že strany v nabídce a jejím přijetí odkážou na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva uzavřena, pouze však v rozsahu, ve kterém nejsou obchodní podmínky v rozporu. Tento účinek může některá ze stran bez zbytečného odkladu vyloučit. Je-li smlouva uzavírána mezi podnikateli, je možné část obsahu určit i odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými či zájmovými organizacemi (např. podmínky vypracované odbornou komisí OSN – UNCITRAL, podmínky FIDIC pro stavební a inženýrské práce). V takovém případě není nutné naplnit podmínku přiložení obchodních podmínek k nabídce na uzavření smlouvy ani podmínku, aby byly tyto druhé straně známy, jelikož se jejich znalost mezi profesionály předpokládá.
 
V případě, že strana uzavírá v běžném obchodním styku smlouvy s větším počtem osob a jedná-li se o opakující se plnění stejného druhu, pamatuje občanský zákoník i na to, že v budoucnu může vyvstat potřeba změny obchodních podmínek, na které bylo odkázáno. Ta by při vysokém počtu účastníků mohla být složitá, běžně je totiž možné smluvní ujednání modifikovat jen po dohodě stran. Občanský zákoník však pamatuje na možnost jednostranné změny. Takové ujednání je platné v případě, že je předem daný alespoň způsob oznámení změny druhé straně, je založeno právo modifikace odmítnout a z tohoto důvodu vypovědět smlouvu ve výpovědní době, která je dostatečná pro obstarání obdobného plnění u jiného dodavatele.
 
Pokud obchodní podmínky obsahují ustanovení, které druhá strana nemohla rozumně očekávat (jsou překvapivá), budou vůči ní tato ustanovení neúčinná. Účinnost ustanovení se přitom posuzuje nejen podle obsahu, ale také podle jeho vyjádření. K určení, zda je ustanovení překvapivé, dochází na podstatě individuálního posouzení situace – tedy byly-li kupříkladu odkazem ve smlouvě připojeny obchodní podmínky čítající stovky stran či byla-li jednotlivá ustanovení psána nesrozumitelným a těžko pochopitelným způsobem (zde se dá zohlednit kupříkladu i velikost písma a jeho čitelnost). Překvapivým ustanovením by tak podle situace například mohlo být ustanovení vylučující náhradu škody, odpovědnost z vad či prodlužující promlčecí lhůtu. Takováto ustanovení musí být druhou stranou přijata výslovně, jinak jsou (jak je výše naznačeno) neúčinná. K opačnému ujednání se nepřihlíží.
 
Při ústním sjednání smlouvy lze její obsah písemně potvrdit, a to tzv. obchodním potvrzovacím dopisem. Pokud jsou obě strany podnikateli a jedna z nich je přesvědčena, že její potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, a takto ústní smlouvu potvrdí, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení. A to i tehdy, pokud vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy. To ale platí jen v případě, že odchylky uvedené v potvrzení mění skutečně ujednaný obsah jen nepodstatně a rozumný podnikatel by je schválil, a zároveň za podmínky, že druhá strana tyto odchylky neodmítne. To platí i v případě, že jen jedna strana je podnikatelem a strana, která podnikatelem není, takto obsah smlouvy potvrdí.
 
JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

84% (38)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

Všechna práva vyhrazena © 2018