Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 12. díl

Hlavní stránka / Legislativa / Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 12. díl

3.8.2014

Seriál BN – ZOK upravuje činnost společností i družstev – 12. díl PRAHA – Ve dvanáctém díle seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), navážeme na předchozí výklad týkající se společnosti s ručením omezeným. Zaměříme se především na změny v úpravě vkladu, náležitosti společenské smlouvy a vkladovou povinnost společníků.

Česká právní úprava následovala po rekodifikaci všeobecný celosvětový trend, kterým je snaha o co nejpříznivější podmínky pro zakládání společností. Zákon o obchodních korporacích snížil minimální výši vkladu do společnosti s ručením omezeným na symbolickou jednu korunu českou, přičemž společenská smlouva může povinnou výši upravit i jinak. Podobnému tlaku na snížení minimálního vkladu podlehla například už i Velké Británie, Francie, Polsko a Německo. Změny zohledňují i návrh nařízení Evropské unie o evropské soukromé společnosti, které slouží zákonodárcům napříč Evropou jako vodítko při změnách právní úpravy.
 
K ochraně věřitelů slouží jiné instituty
 
Důvodů ke snížení minimální výše vkladu bylo několik. Především základní kapitál neměl faktický význam pro ochranu věřitelů. Zákon nenutil společnosti, aby udržovaly základní kapitál na stejné hodnotě a šlo v podstatě pouze o účetní položku. K ochraně věřitelů slouží jiné instituty korporátního práva jako například test insolvence (ten společnosti zakazuje vyplácet zisk, pokud by si tím přivodila úpadek). Vysoké náklady na založení společnosti často zakladatele vedly k tomu, aby zakládaly společnosti v jurisdikcích, kde jsou náklady nižší. Protože jde o hromadný fenomén, následovala jej i Česká republika, aby tak ochránila své zájmy, především ty finanční. Ke změně došlo také v úpravě nepeněžitého vkladu, který i nadále musí ocenit znalec, nicméně nová úprava již nevyžaduje, aby byl určený soudem, postačí, aby byl určen dohodou zakladatelů, popřípadě jednatelů. Povinnost vybrat znalce ze seznamu znalců a povinné náležitosti znaleckého posudku, které určuje zákon, by měly zajistit, aby posudky i nadále poskytovaly důvěryhodné informace o hodnotě nepeněžitého vkladu.
 
Nové rozdělení povinných náležitostí obsahu smlouvy
 
Zákon o obchodních korporacích nově dělí povinné náležitosti obsahu společenské smlouvy na údaje, které musí společenská smlouva obsahovat po celou dobu její existence a na informace, které musí smlouva obsahovat pouze při založení společnosti. Po vzniku společnosti a splnění vkladové povinnosti mohou být tyto náležitosti ze smlouvy vypuštěny. Takovými náležitostmi jsou například určení správce vkladů nebo popis a ocenění nepeněžitého vkladu. Společenská smlouva může být měněna dohodou všech společníků, na základě zákona, soudního rozhodnutí nebo na základě jiných právních skutečností. Nově pouze pokud to stanoví společenská smlouva, může být měněna i rozhodnutím valné hromady. Toto ustanovení proto doporučujeme vždy přidávat do společenské smlouvy. Je při tom možné ho modifikovat a určit okruh změn, které mohou nebo které nemohou být změněny jen na základě rozhodnutí valné hromady.
 
Společník musí být upozorněn na možnost vyloučení
 
V případě prodlení společníka se splněním vkladové povinnosti, hradí tento společník společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku zákonné sazby úroku z prodlení. Společnost může také prodlévajícího společníka vyloučit, tento postup je označován jako kaduční řízení. Vyloučení by se týkalo pouze podílu, ohledně kterého je společník v prodlení se splacením vkladové povinnosti. Společník musí být na možnost vyloučení upozorněn a musí mu být poskytnuta přiměřená lhůta pro splnění vkladové povinnosti. Výzva ke splnění se nevyžaduje, jestliže nelze porušení povinnosti společníka odčinit nebo způsobilo-li společnosti zvlášť závažnou újmu. Pokud společnost stanovený postup nedodrží nebo s vyloučením společník nesouhlasí, může se vyloučený člen do tří měsíců od doručení rozhodnutí o vyloučení obrátit na soud a navrhnout, aby rozhodl o neplatnosti jeho vyloučení.
 
JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

onlyyou.od.ua
Všechna práva vyhrazena © 2018