Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 33. díl

Hlavní stránka / Legislativa / Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 33. díl

19.2.2015

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 33. díl PRAHA – Již třicátý třetí díl seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se opět věnuje družstvu, konkrétně se zaměříme na změny týkající se vkladů.

Členství v družstvu vzniká na základě dobrovolného závazku člena podílet se na jeho základním kapitálu, tj. převzetím vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popř. ke vstupnímu vkladu, který tvoří část základního členského vkladu a jeho výše je určena stanovami. Stanovy mohou také vymezit jako další podmínku pro vznik členství pracovní poměr k družstvu. Na rozdíl od obchodního zákoníku ZOK stanoví, že výše základního členského vkladu musí být pro všechny členy stejná. Základní členský vklad spolu se všemi dalšími členskými vklady je pak souhrnně označován jako členský vklad.
 
Souhrn všech členských vkladů představuje základní kapitál. ZOK již nezná pojem „zapisovaný základní kapitál“, který obsahoval obchodní zákoník, jehož výše, pod níž nesměl základní kapitál klesnout, se zapisovala do obchodního rejstříku. Změnou také je, že ZOK již neumožňuje členovi podílet se na podnikání družstva ještě tzv. další majetkovou účastí. Nicméně družstva vzniklá přede dnem nabytí účinnosti ZOK se dle přechodných ustanovení ZOK řídí dosavadními právními předpisy a stanovami družstva, další majetková účast členů družstva na podnikání tak u nich může i nadále existovat.
 
Stejně jako v dosavadní právní úpravě platí, že za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet. Jedinou výjimkou je situace, kdy členská schůze rozhodne o snížení základního členského vkladu. Změny výše základního členského vkladu jsou v zákoně o obchodních korporacích oproti dosavadní právní úpravě zcela nově upraveny. Umožňují-li to stanovy, lze základní členský vklad zvýšit z doplatků členů anebo z vlastních zdrojů. O zvýšení základního členského vkladu rozhoduje členská schůze, přičemž zvyšuje-li se na základě doplatků, je zvýšení omezeno maximálně na trojnásobek stávající výše a lze tak učinit pouze jednou za tři roky. Z vlastních zdrojů se zvyšuje vklad poměrně všem členům na základě auditorem bez výhrad ověřené účetní závěrky.
 
Snížení základního členského vkladu ZOK výslovně umožňuje, a to opět na základě rozhodnutí členské schůze. Představenstvo musí ve lhůtě 15 dnů od přijetí zveřejnit rozhodnutí o snížení základního členského vkladu, a to dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů, a zároveň písemně vyzve všechny věřitele, aby přihlásili své pohledávky vůči družstvu ve lhůtě 90 dnů. Zhorší-li se snížením základního členského vkladu dobytnost pohledávek za družstvem, poskytne družstvo včas přihlášenému věřiteli přiměřené zajištění nebo pohledávku uspokojí. Spory ohledně způsobu přiměřeného zajištění rozhodne soud.
 
Na základě smlouvy může člen družstva převzít vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, jehož výše může být pro jednotlivé členy různá. K tomuto převzetí vkladové povinnosti sice nesmí být člen nucen, ovšem stanovy mohou určit, že povinnost vložení dalšího členského vkladu je podmínkou pro přijetí za člena družstva. Není-li smluvně dohodnuto jinak nebo nedochází-li ke snížení základního členského vkladu, nelze za trvání členství další členský vklad nebo jeho část vracet ani nijak vypořádávat. Člen družstva může po schválení členské schůze splnit svou vkladovou povinnost též vnesením nepeněžitého vkladu, který musí být oceněn znalcem. Určí-li tak stanovy, mohou být nepeněžitým vkladem také práce či služby.
 
JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.
 

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

https://granit-sunrise.com.ua

viagraon.com

maxformer.com
Všechna práva vyhrazena © 2018