Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 40. díl

Hlavní stránka / Legislativa / Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 40. díl

22.3.2015

Seriál BN - ZOK upravuje činnost společností i družstev - 40. díl PRAHA – Jubilejní, již 40. díl seriálu, který se věnuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), se zaměří na obecná ustanovení týkající se bytového družstva. Jde o doplnění základní úpravy, o které pojednávaly předchozí informační dopisy.

Bytové družstvo je zvláštním typem družstva, jež může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Navíc může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob nebo provozovat i jinou činnost, má-li doplňkový charakter. Velkou změnou oproti obchodnímu zákoníku je celkové pojetí právní úpravy bytových družstev. Zatímco obchodní zákoník obsahoval pouze dvě ustanovení se speciální úpravou pro bytová družstva, nyní je bytovým družstvům věnován celý jeden díl ZOK. Právní úprava bytových družstev tak již není rozdělena mezi občanský a obchodní zákoník, ale najdeme ji uceleně v zákoně o obchodních korporacích.
 
Členství v bytovém družstvu bývá spojeno s nájemním právem k tzv. družstevnímu bytu či družstevnímu nebytovému prostoru. Těmi se obecně rozumí byt nebo nebytový prostor, který se nachází v budově, jež je ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který je sám o sobě v jeho vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu svému členovi. Obchodní firma bytového družstva musí oproti předchozí právní úpravě obsahovat označení „bytové družstvo“. Pro nově založená bytová družstva je to podmínkou pro jejich zapsání do veřejného rejstříku.
 
Zásadní změnu přináší ZOK v tom, že nelze omezit ani vyloučit převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva. Pokud tedy nabyvatel podmínky splňuje, není možné převod podílu do jeho vlastnictví znemožnit. Zamýšlí-li bytové družstvo podmínky pro přijetí ve stanovách formulovat přísnějším způsobem, je třeba dbát na to, aby při tom nedošlo k diskriminaci některého potenciálního nabyvatele. Stejné ustanovení ZOK také hovoří o tom, že na nabyvatele se převádí všechna práva a povinnosti včetně dluhů převodce vůči bytovému družstvu a naopak. Stanovy však mohou omezit nebo i vyloučit členství právnické osoby, taková úprava však nemá vliv na její členství vzniklé před změnou stanov.
 
Co se týče přechodu členství, na dědice přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. Je-li totiž družstevní podíl ve společném jmění manželů, vzniká jim společné členství v bytovém družstvu. Společné členství manželů pak zaniká také vypořádáním společného jmění nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání. 
 
JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

83% (40)

8% (4)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

www.gefest-sv.kiev.ua

Для вас fashioncarpet.com.ua.
ディテール ac-sodan.info
Všechna práva vyhrazena © 2018