Novela exekučního řádu obsahuje zásadní změny

Hlavní stránka / Novinky na webu / Novela exekučního řádu obsahuje zásadní změny

20.9.2012

Novela exekučního řádu obsahuje zásadní změny PRAHA - Zásadní změny v exekucích přinese novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou již schválili poslanci. Administrativně se uleví přetíženým soudům a část povinností bude přenesena na soudní exekutory. Díky novele bude možné slučovat exekuce vedené proti témuž dlužníkovi. Ačkoliv slučování exekucí je uskutečnitelné již v současné době a Exekutorská komora vydala tento doporučující pokyn všem exekutorským úřadům, novela bude tuto věc stavět najisto. Spojování řízení v rámci jednoho exekutorského úřadu bude prováděno automaticky.

Zákon však upravuje i náležitosti pro spojování exekucí, jejichž provedením byli pověřeni různí exekutoři. Budou-li exekuce proti témuž dlužníkovi vedeny u více exekutorů, exekuční soud tato řízení na návrh dlužníka spojí a určí, který exekutor spojené řízení povede. Tento režim se bude týkat zejména tzv. bagatelních pohledávek. Ve prospěch dlužníků bude zaveden i další institut – předžalobní výzva. Věřitel by dlužníka musel kontaktovat ještě před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení a vyzvat ho k včasnému uhrazení pohledávky. Pokud by tak neučinil, nebyla by mu přiznána náhrada nákladů řízení.
 
Cestovní náklady se zaplatí jen jednou
 
Novela také stanovuje limit nákladů na jednu cestu exekutora. Toto opatření má zabránit tomu, aby si exekutor – dejme tomu z Brna provádějící exekuci v Liberci – neúčtoval pět tisíc korun navíc. Jedná se ale jen o explicitní formulování toho, co už normálně funguje. Jestliže exekutor nebo jeho zaměstnanec jede za dlužníkem, aby provedl soupis movitých věcí, zabavil je a odvezl, obvykle se nevydává pouze za jedním dlužníkem. Cestu spojuje s ostatními příležitostmi v okolí: do modelového Liberce jede např. kvůli šesti exekučním řízením. Pakliže cestovní náklady převyšují paušál, rozpočítávají se mezi všechny navštívené dlužníky. Na jednoho tak připadne cca 200 až 300 korun. Většina exekutorů si tak žádné vícenáklady na cestovné ani neúčtuje.
 
Dražit se budou moci i členská práva v bytových družstvech
 
Nově bude možné dražit členská práva v bytových družstvech. V současné praxi jsou členská práva a povinnosti v bytovém družstvu realizovány v hodnotách vypořádacího podílu dlužníka, vyčísleného podle obchodního zákoníku. Tato hodnota se pohybuje řádově v desetitisících korun a zdaleka nedosahuje hodnoty družstevního bytu na realitním trhu. Dlužník tedy přijde o byt a z jeho dluhu je umořena pouze malá část. Nově bude družstevní byt zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu a z výtěžku bude možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů. Tato změna posílí jak postavení dlužníka, jehož pasiva se výrazně sníží, tak věřitele, jehož pohledávka bude uspokojena.
 
Nový způsob exekuce správou nemovitosti
 
Novela zákona přináší další dvě možnosti, jak uspokojit věřitele. Jde o dražbu pohledávek a obchodního podílu. Exekuce postižením obchodního podílu byla dosud v praxi jen obtížně proveditelná, bez spolupráce ze strany obchodní společnosti, jejíž obchodní podíl byl realizován, takřka nemožná. Další významnou změnu představuje navržený nový způsob exekuce správou nemovitosti. Vedle prodeje dražbou má být zaveden takzvaný exekuční prostředek, který bude čerpat ze zisků získaných z nájmu nemovitosti. Návrh předpisu dále obsahuje úpravu týkající se domácích mazlíčků. Zvířata v lidské péči by v budoucnu dle společného návrhu Exekutorské komory a Ligy na ochranu zvířat neměla být exekučně postižitelná.
 
Pořizování videozáznamu z exekuce není povinné
 
Zmiňovaný legislativní materiál rovněž řeší pořizování videozáznamů z průběhu tzv. mobiliární exekuce. Bude-li při soupisu movitých věcí někdo, kdo chce pořídit záznam, pak se záznam pořídit musí. Dojde-li vykonavatel (zaměstnanec soudního exekutora) k závěru, že je to potřebné (např. při soupisu nikdo není nebo se u dlužníka objeví verbální či fyzické útoky na zaměstnance exekutora), pak videozáznam pořídit může. Nicméně zákon nestanoví, že pořízení záznamu je povinné vždy a všude.

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Legislativa | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

83% (40)

8% (4)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

здесь ka4alka.com.ua

cialis-viagra.com.ua
Všechna práva vyhrazena © 2018