Právník radí: Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

Hlavní stránka / Poradna / Právník radí: Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

21.5.2013

Právník radí: Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví Pokud je dům ve vlastnictví bytového družstva, které se není schopno domluvit, zda založí společenství vlastníků bytových jednotek a byty převede do osobního vlastnictví (a u domu a bytu je splacena anuita), může si jednotlivec zažádat o převod do osobního vlastnictví sám? Za jakých podmínek? Za jakých podmínek by naopak družstvo nemuselo souhlasit?

 

Členové bytových družstev měli možnost do 30. června 1995 vyzvat družstvo k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k bytu, ke kterému mají nájemní právo, do svého vlastnictví. Bytové družstvo pak bylo povinno byt do vlastnictví člena převést nejpozději do 31. prosince 1995. Vzhledem k tomu, že k převedení bytu do vlastnictví člena je třeba provést několik formálních úkonů, zejména v souladu se zák.č.72/1994 Sb. zpracovat tzv. Prohlášení vlastníka o vymezení jednotlivých jednotek v domě, uzavírala tehdy družstva často se svými členy smlouvy o smlouvách budoucích o převodu jejich bytů do vlastnictví. Pokud tedy z té doby mají členové družstev ještě uzavřené takovéto smlouvy o smlouvách budoucích, které doposud nebyly realizovány, je možné vyzvat družstvo k uzavření smlouvy o převodu bytu do vlastnictví dle takových smluv. Pokud však taková smlouva neexistuje, nemá dle současných předpisů člen družstva možnost se jednostranně domáhat převodu bytu do vlastnictví. Takový převod je možný jedině, pokud se na tom členové družstva dohodnou, resp. pokud o tom rozhodne členská schůze.
 
Obchodní zákoník v tomto bodě obsahuje zvláštní úpravu a to konkrétně v § 239 odst. 4, písm. i/, který stanoví, že členská schůze může přijmout rozhodnutí o dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty nebo se samotnými byty jedině v případě, když předem většina členů bytového družstva vysloví s takovou dispozicí písemný souhlas. Tedy proto, aby družstvo mohlo byty převést do vlastnictví svých členů je nejprve nutný písemný souhlas většiny členů předmětného družstva a po té ještě formální rozhodnutí členské schůze přijaté většinou přítomných hlasů. Po takovémto schválení musí bytové družstvo opět zpracovat tzv. Prohlášení vlastníka o vyčlenění jednotek v domě a teprve po té lze smlouvou převádět byty do vlastnictví jednotlivých členů.
 
Samozřejmě jednotlivé členy družstva nelze k udělení písemného souhlasu s dispozicí s byty, jak uvedeno shora, nijak nutit a nelze si tedy ani vynutit rozhodnutí členské schůze o převodu bytů do vlastnictví členů. Pokud tedy neexistuje smlouva o smlouvě budoucí na základě výzvy člena družstva doručené družstvu do 30. června 1995, jak uvedeno shora, nemůže si dle současných předpisů člen družstva převod svého bytu do vlastnictví nijak vymoci. 
 
Mgr. Michal Bedrna (kancelář Bedrna a společníci), právník společnosti LEXXUS
 

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Poradna | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

https://custory.com/theking/ - 더킹카지노 ddolboy5 28.8.2018 08:46
finance družstevního bytu Dáša Legová 19.11.2016 12:05
Re: finance druzstevniho bytu RonIsorwawl 28.9.2017 23:01
Re: finance druzstevniho bytu JeffFuethy 30.9.2017 13:21
Re: Re: finance druzstevniho bytu RussellCob 4.4.2018 11:27
Re: Re: finance druzstevniho bytu RussellCob 4.4.2018 11:45
Re: finance druzstevniho bytu RonIsorwawl 2.10.2017 16:10
Re: Re: finance druzstevniho bytu JustMerums 26.12.2017 14:45
Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu CharlesanBIawl 7.4.2018 18:01
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu thokisp 29.5.2018 01:53
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Acinny 29.5.2018 09:44
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Unduse 29.5.2018 14:12
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DefGeaby 10.6.2018 15:04
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 17:58
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 18:52
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhDueme 21.7.2018 22:20
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ADELFVAM 10.6.2018 15:14
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhDueme 21.7.2018 18:24
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 19:00
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 21:20
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Eleliox 10.6.2018 17:07
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 19:50
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhDueme 22.7.2018 00:32
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu emborgo 10.6.2018 17:59
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhDueme 21.7.2018 20:41
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 20:55
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 22.7.2018 00:42
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vignee 10.6.2018 18:12
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 17:19
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 18:08
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhDueme 21.7.2018 21:21
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhDueme 22.7.2018 01:12
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Sypevose 10.6.2018 19:46
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 16:38
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhDueme 21.7.2018 18:52
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhDueme 21.7.2018 20:14
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 20:42
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu saurdy 10.6.2018 20:27
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 18:04
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 23:05
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhDueme 22.7.2018 00:44
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhDueme 22.7.2018 00:57
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu elulpjal 10.6.2018 20:46
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 17:14
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 20:52
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhDueme 21.7.2018 21:14
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Drilla 10.6.2018 22:18
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 19:14
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhDueme 21.7.2018 21:33
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukwreme 21.7.2018 23:26
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhDueme 22.7.2018 00:24
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Oblibre 14.6.2018 20:30
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu idetrism 14.6.2018 23:36
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu scurry 24.6.2018 13:06
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Tologype 24.6.2018 13:13
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Louppy 24.6.2018 15:34
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ordelt 24.6.2018 16:46
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu pawnwets 24.6.2018 16:50
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu holiode 24.6.2018 19:11
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Ketamase 24.6.2018 20:10
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Immique 24.6.2018 20:17
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu kicycowl 24.6.2018 22:29
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bbfShoca 11.9.2018 06:10
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bstCoinc 11.9.2018 10:41
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nsfTrath 11.9.2018 16:14
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu badFrova 11.9.2018 21:49
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nzgTharl 11.9.2018 21:55
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu zwdShoca 13.9.2018 02:44
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu jjoWrino 13.9.2018 20:57
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu fvsCoinc 14.9.2018 06:59
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mxhFrova 14.9.2018 23:04
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vtjCrock 14.9.2018 23:20
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Brcsmeno 16.9.2018 15:57
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu GbrSkero 16.9.2018 16:09
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Bfcgroca 16.9.2018 22:57
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu VdxFoche 17.9.2018 01:59
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu kimbooge 17.9.2018 16:53
Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu http://viagrabs.com/ 9.4.2018 05:21
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdseXibe 13.6.2018 02:45
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bthpooro 13.6.2018 21:55
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bcgblorp 14.6.2018 07:27
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nnrImags 14.6.2018 10:39
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu cbbcoese 14.6.2018 21:54
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nnrImags 15.6.2018 14:12
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu llpThela 16.6.2018 09:31
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu jjjpooro 16.6.2018 10:21
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu zzqeReld 16.6.2018 17:24
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdgeXibe 16.6.2018 18:34
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DonaldHek 5.8.2018 06:58
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DonaldHek 5.8.2018 07:02
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu dfgpooro 17.6.2018 00:03
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu btgexcex 17.6.2018 10:29
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdfcoese 18.6.2018 11:04
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu RodolfoMex 6.8.2018 19:45
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mmzImags 18.6.2018 17:19
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu BrianAbink 21.7.2018 01:29
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu BrianAbink 21.7.2018 01:33
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu fnsImags 19.6.2018 10:40
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nmnpooro 19.6.2018 17:27
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ddaThela 19.6.2018 18:37
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu lloeReld 19.6.2018 21:32
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Williamswell 9.9.2018 09:01
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyjeXibe 20.6.2018 06:42
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nnupooro 20.6.2018 17:39
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu jjqblorp 20.6.2018 18:13
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mmocoese 22.6.2018 03:08
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mmyexcex 22.6.2018 04:50
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu RichardDaw 15.7.2018 11:43
Re: Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu viagra without doctor prescription 8.9.2018 21:25
Re: Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu canadian pharmacies 8.9.2018 21:44
Re: Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu canadian pharmacy 11.9.2018 07:12
Re: Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu viagra without a doctor prescription 11.9.2018 07:21
Re: Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu viagra without a doctor prescription 15.9.2018 06:34
Re: Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu viagra without a doctor prescription 18.9.2018 09:56
Re: Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu canadian pharmacy 18.9.2018 10:22
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DouglasMyday 18.7.2018 03:14
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DouglasMyday 18.7.2018 04:10
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu RichardDaw 19.7.2018 09:19
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu sgs49pp 29.7.2018 05:16
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu LouisCor 29.7.2018 17:52
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu dmniram 1.8.2018 11:31
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu LouisCor 1.8.2018 14:02
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu MariaTip 3.8.2018 01:23
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DelbertWaf 5.8.2018 19:11
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu MariaTip 10.8.2018 13:01
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Curtisfrome 4.9.2018 15:57
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Curtisfrome 9.9.2018 15:23
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Richardbom 11.9.2018 06:20
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu MichaelWet 11.9.2018 06:28
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu MichaelWet 11.9.2018 06:33
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Edgarwerge 11.9.2018 06:36
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Edgarwerge 11.9.2018 06:42
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu dbcImags 23.6.2018 04:34
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mqqeReld 23.6.2018 08:01
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DavidDrubs 8.8.2018 03:32
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DavidDrubs 8.8.2018 03:32
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DavidDrubs 8.8.2018 04:28
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DavidDrubs 8.8.2018 04:28
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nrjThela 23.6.2018 08:38
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ccapooro 23.6.2018 12:50
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ddkwreme 23.6.2018 17:32
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DavidDrubs 8.8.2018 03:32
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DavidDrubs 8.8.2018 03:32
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DavidDrubs 8.8.2018 04:28
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DavidDrubs 8.8.2018 04:28
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Darrinror 18.9.2018 01:57
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vntHeids 24.6.2018 03:59
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nnqImags 24.6.2018 09:45
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu cbhZoofe 24.6.2018 20:01
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nssKeymn 25.6.2018 00:14
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nddexcex 25.6.2018 04:36
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bxzwreme 27.6.2018 15:37
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ndfHeids 28.6.2018 02:34
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu rhhKeymn 28.6.2018 22:37
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bbzZoofe 29.6.2018 02:33
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nnaDisse 29.6.2018 17:47
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bsfImags 30.6.2018 20:37
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hdfBlUmn 1.7.2018 03:32
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nxxHoofs 1.7.2018 08:45
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ggjinsof 1.7.2018 21:27
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu jinBlott 2.7.2018 09:55
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdcbeite 3.7.2018 02:59
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DavidDrubs 8.8.2018 03:45
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DavidDrubs 8.8.2018 03:45
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DavidDrubs 8.8.2018 04:32
Re: Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu DavidDrubs 8.8.2018 04:32
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bfbJouri 3.7.2018 11:55
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bjjDisse 4.7.2018 10:47
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mumKeymn 5.7.2018 04:31
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bsdImags 5.7.2018 09:23
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ndgCoxia 5.7.2018 16:13
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nsfinsof 8.7.2018 18:40
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdxBlott 9.7.2018 02:46
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu kkmbeite 9.7.2018 15:32
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vnhJouri 9.7.2018 22:16
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu befDisse 10.7.2018 09:32
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nndKeymn 10.7.2018 20:35
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu herBuict 11.7.2018 13:00
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hdrinsof 11.7.2018 13:50
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vrfBlott 11.7.2018 22:11
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nygbeite 12.7.2018 11:05
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nazJouri 12.7.2018 17:21
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nfgDisse 13.7.2018 04:14
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu RichardDaw 14.7.2018 00:16
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyjCoxia 14.7.2018 04:26
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdfRouse 14.7.2018 16:40
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nukBlott 15.7.2018 01:24
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhamuck 15.7.2018 14:29
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nukAston 15.7.2018 18:38
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nujHooma 16.7.2018 10:08
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bnmmoosy 16.7.2018 10:50
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu jmnDueme 16.7.2018 19:47
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu sdfRouse 17.7.2018 17:02
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukTient 17.7.2018 23:27
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu RichardDaw 17.7.2018 23:30
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu fsfamuck 18.7.2018 14:44
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu jfgAllep 18.7.2018 21:21
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bsfDueme 19.7.2018 01:43
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hwdCoxia 20.7.2018 10:50
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu lqhBlott 21.7.2018 01:31
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu zxdamuck 21.7.2018 14:17
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu fhgTient 21.7.2018 15:38
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu fnvAston 21.7.2018 16:52
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu gfhHooma 22.7.2018 09:15
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nukCoxia 23.7.2018 09:43
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu khgfmoosy 23.7.2018 22:36
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu fgjBlott 24.7.2018 01:01
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ggwRouse 24.7.2018 12:32
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu kmuDueme 24.7.2018 12:38
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhamuck 24.7.2018 14:06
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu kmlHooma 25.7.2018 07:37
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ggnAllep 25.7.2018 16:20
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu munCoxia 26.7.2018 10:06
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu munAston 26.7.2018 15:29
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ujaTient 26.7.2018 16:07
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nfxRouse 27.7.2018 12:19
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nfvBlott 27.7.2018 20:37
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu xrixjpv 27.7.2018 20:58
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nbvDueme 27.7.2018 22:43
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nfvamuck 28.7.2018 09:04
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nsfAllep 28.7.2018 13:03
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nfvCoxia 30.7.2018 01:33
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu yb81zfz 31.7.2018 09:37
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ngvamuck 31.7.2018 10:05
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu LouisCor 31.7.2018 11:09
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hdfHooma 1.8.2018 05:46
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nfcDueme 1.8.2018 17:45
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bnxAllep 1.8.2018 19:07
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nybCoxia 2.8.2018 01:46
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu MariaTip 2.8.2018 11:29
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bvhBlott 2.8.2018 23:21
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bvxamuck 3.8.2018 10:14
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bfcRouse 3.8.2018 12:29
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhHooma 4.8.2018 00:13
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu sffDueme 4.8.2018 13:51
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu btgCoxia 4.8.2018 20:22
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bfsBlott 5.8.2018 16:22
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hffmoosy 5.8.2018 20:50
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mhcDueme 5.8.2018 23:53
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bghTient 6.8.2018 00:19
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ngcbrums 6.8.2018 02:37
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nnmamuck 6.8.2018 08:23
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nbyHooma 6.8.2018 21:51
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mhvAllep 7.8.2018 00:49
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nfsRouse 7.8.2018 03:22
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mklBlott 7.8.2018 13:54
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bgdmoosy 7.8.2018 20:59
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu yhbDueme 7.8.2018 23:22
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bfxTient 7.8.2018 23:49
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu MariaTip 8.8.2018 00:41
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu sgfCoxia 8.8.2018 04:43
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bgcAston 9.8.2018 00:22
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hfrHooma 9.8.2018 00:53
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vfsRouse 9.8.2018 06:19
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hfvAllep 9.8.2018 09:36
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu FvtWrino 9.8.2018 19:31
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nuksmada 10.8.2018 01:20
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyjGlomi 10.8.2018 04:05
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hnjShoca 10.8.2018 04:36
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdffieve 10.8.2018 06:00
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu dvoCoxia 10.8.2018 10:14
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nnuCrock 10.8.2018 11:21
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu gdaHooma 11.8.2018 00:46
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mujCoinc 11.8.2018 03:13
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nyhFrova 11.8.2018 07:35
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu fbcwreme 11.8.2018 08:33
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bfsWrino 11.8.2018 10:43
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hfdTharl 11.8.2018 18:04
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu fbctrait 12.8.2018 01:43
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bgfTrath 12.8.2018 16:43
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bfcCoinc 12.8.2018 18:05
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ujksmada 12.8.2018 18:24
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu gdrGlomi 12.8.2018 21:00
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu qnoFrova 12.8.2018 21:00
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu wolShoca 12.8.2018 21:39
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu llofieve 13.8.2018 11:14
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu btfWrino 13.8.2018 12:17
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mikTharl 13.8.2018 20:22
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nygtrait 14.8.2018 03:12
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bvrCrock 14.8.2018 03:58
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ehfwreme 14.8.2018 16:01
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu btaTrath 14.8.2018 17:25
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu muzCoinc 14.8.2018 19:29
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nydWrino 15.8.2018 12:28
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bthsmada 15.8.2018 18:27
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bhyGlomi 15.8.2018 20:46
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mukShoca 15.8.2018 21:13
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nmstrait 16.8.2018 03:32
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bnqCrock 16.8.2018 04:06
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdzTrath 16.8.2018 17:45
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bfuTharl 16.8.2018 21:03
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bydFrova 17.8.2018 02:34
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu oajsmada 17.8.2018 17:22
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu byjGlomi 17.8.2018 20:04
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nfcShoca 17.8.2018 20:34
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nhcfieve 17.8.2018 21:57
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu byjtrait 18.8.2018 04:25
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu qbtCrock 18.8.2018 05:05
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nfyTrath 18.8.2018 19:57
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mmlTharl 18.8.2018 21:10
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bhaCoinc 18.8.2018 22:04
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vhdwreme 19.8.2018 00:54
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bsfFrova 19.8.2018 02:33
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu byhWrino 19.8.2018 13:15
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdgsmada 19.8.2018 17:26
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu kigGlomi 19.8.2018 19:58
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hneShoca 19.8.2018 20:30
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu miktrait 20.8.2018 04:40
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vdtCrock 20.8.2018 05:10
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu njmWrino 20.8.2018 10:46
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu njsGlomi 20.8.2018 17:58
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu njdShoca 20.8.2018 18:31
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu gfhTharl 20.8.2018 20:18
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu kictrait 21.8.2018 02:03
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu umgCrock 21.8.2018 03:07
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdfsmada 21.8.2018 15:16
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu njkFrova 21.8.2018 21:38
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nddCoinc 21.8.2018 22:46
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu cvtWrino 22.8.2018 14:08
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bhgGlomi 22.8.2018 18:17
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdxTharl 22.8.2018 18:18
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bjnShoca 22.8.2018 18:37
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bhawreme 23.8.2018 01:14
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bbatrait 23.8.2018 05:38
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bndCrock 23.8.2018 05:56
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bfjCoinc 23.8.2018 18:49
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu srtTrath 23.8.2018 19:54
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu jawWrino 24.8.2018 12:41
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vhnsmada 24.8.2018 16:36
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nqwGlomi 24.8.2018 19:22
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nmqfieve 24.8.2018 21:38
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hjdtrait 25.8.2018 03:53
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu lpoCrock 25.8.2018 04:19
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ayeTrath 25.8.2018 17:58
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hynwreme 26.8.2018 00:45
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vhnsmada 26.8.2018 14:50
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nqwGlomi 26.8.2018 17:25
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu gdtShoca 26.8.2018 18:32
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu gratrait 27.8.2018 01:29
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bxeCrock 27.8.2018 02:03
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu buhTrath 27.8.2018 16:40
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vdfCoinc 27.8.2018 18:11
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nazFrova 27.8.2018 21:01
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bzqTharl 27.8.2018 21:41
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdgWrino 28.8.2018 11:55
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bsfsmada 28.8.2018 16:30
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bthfieve 28.8.2018 21:33
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu btftrait 29.8.2018 02:54
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bfsCrock 29.8.2018 04:00
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hwdFrova 29.8.2018 21:58
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nvdwreme 29.8.2018 23:33
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vdgGlomi 30.8.2018 00:18
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nktShoca 30.8.2018 00:43
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vdzWrino 30.8.2018 10:56
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ndgsmada 30.8.2018 15:16
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vfcCrock 31.8.2018 00:44
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vdxtrait 31.8.2018 01:58
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vdcTrath 31.8.2018 15:48
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bisCoinc 31.8.2018 18:01
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bgxTharl 31.8.2018 19:10
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu fbzFrova 31.8.2018 20:50
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu JimmiePah 1.9.2018 05:46
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bcvWrino 1.9.2018 13:25
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bgvsmada 1.9.2018 19:28
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bczGlomi 1.9.2018 20:41
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bxcShoca 1.9.2018 21:08
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bsffieve 2.9.2018 00:37
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu sbfTharl 2.9.2018 22:15
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdcwreme 3.9.2018 02:53
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nxfWrino 3.9.2018 12:47
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mnjGlomi 3.9.2018 19:50
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu ndstrait 4.9.2018 03:58
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vfhCrock 4.9.2018 04:30
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nfxTrath 4.9.2018 17:53
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu kcjCoinc 4.9.2018 19:49
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nfxFrova 4.9.2018 23:01
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bgvsmada 4.9.2018 23:57
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mmofieve 5.9.2018 03:59
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu sbfWrino 5.9.2018 18:09
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nsfShoca 6.9.2018 01:37
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu sbfTharl 6.9.2018 02:11
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu szwCrock 6.9.2018 10:23
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu snfTrath 7.9.2018 00:44
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nsfsmada 7.9.2018 00:54
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bjrCoinc 7.9.2018 02:08
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bsdFrova 7.9.2018 04:45
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nsgWrino 7.9.2018 13:51
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu unqTharl 8.9.2018 04:42
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nditrait 8.9.2018 04:56
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Curtisfrome 8.9.2018 09:45
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bcyTrath 8.9.2018 19:34
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bsfCoinc 8.9.2018 22:05
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdtsmada 9.9.2018 00:06
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu qjpFrova 9.9.2018 00:32
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bshwreme 9.9.2018 01:25
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bdsGlomi 9.9.2018 02:58
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hsgShoca 9.9.2018 03:16
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nujTharl 10.9.2018 02:09
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu nsfTrath 11.9.2018 05:26
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bstCoinc 11.9.2018 08:12
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mihwreme 11.9.2018 12:54
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bsftrait 11.9.2018 14:57
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bbyWrino 11.9.2018 17:22
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu badFrova 11.9.2018 19:29
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu sbgCrock 11.9.2018 21:08
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bbfShoca 12.9.2018 09:00
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vtkTharl 12.9.2018 16:09
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu zwdShoca 14.9.2018 07:37
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu vrsTrath 14.9.2018 10:25
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu mxhFrova 14.9.2018 20:32
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu GbrSkero 16.9.2018 03:03
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu Bfcgroca 16.9.2018 20:20
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu VdxFoche 17.9.2018 00:24
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu bsgSkero 17.9.2018 21:31
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu hwrgroca 18.9.2018 15:03
Re: Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu kimbooge 18.9.2018 22:11
Re: Re: Re: finance druzstevniho bytu http://cialisoni.com/ 14.4.2018 03:57
Re: finance druzstevniho bytu RonIsorwawl 4.10.2017 16:36
Re: finance druzstevniho bytu RonIsorwawl 5.10.2017 22:42
Re: finance druzstevniho bytu RonIsorwawl 8.10.2017 09:31
Re: finance druzstevniho bytu RonIsorwawl 11.10.2017 20:31
Re: Re: finance druzstevniho bytu ptaletveih 2.12.2017 19:14
Re: Re: finance druzstevniho bytu RussellCob 29.3.2018 01:20
Re: finance druzstevniho bytu RonIsorwawl 13.10.2017 17:45
Re: finance druzstevniho bytu RonIsorwawl 15.10.2017 16:36
Re: Re: finance druzstevniho bytu RussellCob 28.3.2018 16:41
Re: Re: finance druzstevniho bytu RussellCob 28.3.2018 16:41
Re: finance druzstevniho bytu RonIsorwawl 30.10.2017 22:10
Re: finance druzstevniho bytu RonIsorwawl 4.11.2017 20:36
Re: finance druzstevniho bytu RonIsorwawl 17.11.2017 19:49
Re: finance druzstevniho bytu JeffFuethy 24.11.2017 11:50
Byt v osobním vlastnictví a členství v družstvu Jiří 22.2.2016 17:31
družstvo SVJ Jan 15.11.2015 17:02
Převod bytů do vlastnictví mirek 22.3.2015 14:40
pravnik? Jan Dodi 6.11.2014 23:05
Re: pravnik? Migukeepsy 20.9.2017 23:02
Re: Re: pravnik? Elberttrems 9.5.2018 23:47
Re: Re: pravnik? Elberttrems 10.5.2018 01:25
Re: Re: pravnik? MichaelHix 12.5.2018 06:32
Re: Re: pravnik? Blakesom 18.5.2018 20:53
Re: Re: pravnik? Blakesom 18.5.2018 22:03
Re: Re: pravnik? Elberttrems 4.7.2018 13:59
Re: pravnik? Migukeepsy 29.9.2017 14:47
Re: Re: pravnik? CharlesanBIawl 7.4.2018 18:58
Re: Re: Re: pravnik? Unopori 26.5.2018 00:12
Re: Re: Re: pravnik? Floods 26.5.2018 00:19
Re: Re: Re: pravnik? Unopori 28.5.2018 08:44
Re: Re: Re: pravnik? Smoomia 29.5.2018 00:48
Re: Re: Re: pravnik? cipapyPe 29.5.2018 08:52
Re: Re: Re: pravnik? Sefprell 29.5.2018 13:38
Re: Re: Re: pravnik? Peedabe 9.6.2018 03:15
Re: Re: Re: pravnik? GROBIA 10.6.2018 14:33
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 21.7.2018 18:11
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 21.7.2018 20:11
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 21.7.2018 21:02
Re: Re: Re: pravnik? Drilla 10.6.2018 15:22
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 21.7.2018 18:53
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 21.7.2018 20:14
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 21.7.2018 23:36
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 22.7.2018 02:22
Re: Re: Re: pravnik? beigGype 10.6.2018 16:31
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 21.7.2018 18:54
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 21.7.2018 19:35
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 21.7.2018 19:46
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 21.7.2018 21:36
Re: Re: Re: pravnik? Dorsyday 10.6.2018 17:29
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 21.7.2018 19:07
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 21.7.2018 22:30
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 22.7.2018 00:02
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 22.7.2018 01:39
Re: Re: Re: pravnik? Deridodo 10.6.2018 18:16
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 21.7.2018 17:13
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 21.7.2018 21:23
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 21.7.2018 22:59
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 22.7.2018 01:43
Re: Re: Re: pravnik? Oriext 10.6.2018 19:13
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 21.7.2018 18:38
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 21.7.2018 22:54
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 21.7.2018 23:00
Re: Re: Re: pravnik? neonob 10.6.2018 20:01
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 21.7.2018 18:24
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 21.7.2018 18:49
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 21.7.2018 20:29
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 22.7.2018 00:32
Re: Re: Re: pravnik? gomstofs 10.6.2018 20:49
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 21.7.2018 23:01
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 21.7.2018 23:50
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 22.7.2018 02:35
Re: Re: Re: pravnik? Vemobara 10.6.2018 21:52
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 21.7.2018 18:48
Re: Re: Re: Re: pravnik? nyhDueme 21.7.2018 21:29
Re: Re: Re: Re: pravnik? mukwreme 21.7.2018 22:35
Re: Re: Re: pravnik? Invava 14.6.2018 18:42
Re: Re: Re: pravnik? Irriple 14.6.2018 21:46
Re: Re: Re: pravnik? Ephedo 24.6.2018 12:26
Re: Re: Re: pravnik? toclara 24.6.2018 13:24
Re: Re: Re: pravnik? plenda 24.6.2018 14:39
Re: Re: Re: pravnik? biolley 24.6.2018 16:11
Re: Re: Re: pravnik? Urgeli 24.6.2018 17:07
Re: Re: Re: pravnik? REARDPOR 24.6.2018 18:16
Re: Re: Re: pravnik? Odoltak 24.6.2018 19:45
Re: Re: Re: pravnik? Injurge 24.6.2018 20:30
Re: Re: Re: pravnik? Injurge 24.6.2018 21:30
Re: Re: Re: pravnik? Peewly 26.6.2018 03:53
Re: Re: Re: Re: pravnik? StevenNut 13.7.2018 18:56
Re: Re: Re: Re: pravnik? StevenNut 14.7.2018 05:45
Re: Re: Re: pravnik? Anaccums 26.6.2018 23:31
Re: Re: Re: pravnik? Ketamase 28.6.2018 03:16
Re: Re: Re: pravnik? exceeby 29.6.2018 01:28
Re: Re: Re: Re: pravnik? StevenNut 13.7.2018 20:24
Re: Re: Re: Re: pravnik? StevenNut 14.7.2018 06:04
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 5.8.2018 05:20
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 5.8.2018 05:27
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 5.8.2018 05:27
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 5.8.2018 06:19
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 5.8.2018 06:19
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 5.8.2018 10:28
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 5.8.2018 20:44
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 5.8.2018 21:27
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 6.8.2018 00:02
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 6.8.2018 00:04
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 6.8.2018 09:40
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 6.8.2018 12:16
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 6.8.2018 13:04
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 6.8.2018 13:22
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 6.8.2018 17:56
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 6.8.2018 17:57
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 7.8.2018 04:12
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 7.8.2018 04:46
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 7.8.2018 05:15
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 7.8.2018 05:15
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 7.8.2018 08:46
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 7.8.2018 11:30
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DouglasGus 7.8.2018 11:30
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 7.8.2018 12:00
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? BrettAbare 7.8.2018 13:26
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 7.8.2018 16:30
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 7.8.2018 20:19
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 7.8.2018 20:46
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 7.8.2018 21:30
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 7.8.2018 21:31
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 8.8.2018 06:28
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 8.8.2018 06:28
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 8.8.2018 08:14
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 8.8.2018 11:52
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 8.8.2018 14:07
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 8.8.2018 14:08
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 9.8.2018 01:05
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 9.8.2018 04:14
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 9.8.2018 04:39
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 9.8.2018 06:37
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 9.8.2018 07:00
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 9.8.2018 07:23
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 9.8.2018 12:40
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? MichaelNubre 9.8.2018 12:42
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 9.8.2018 13:18
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 9.8.2018 13:18
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Robertedibe 9.8.2018 13:19
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 9.8.2018 19:38
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 9.8.2018 19:38
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 9.8.2018 20:09
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 9.8.2018 20:30
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 9.8.2018 23:32
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 10.8.2018 02:16
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 10.8.2018 06:34
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Robertedibe 10.8.2018 12:09
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 10.8.2018 12:10
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 10.8.2018 12:10
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 10.8.2018 12:12
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 10.8.2018 12:12
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 10.8.2018 12:21
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? MichaelNubre 10.8.2018 12:21
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 10.8.2018 13:57
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 10.8.2018 13:59
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 10.8.2018 16:30
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 10.8.2018 21:50
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 11.8.2018 00:17
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DouglasGus 11.8.2018 00:20
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 11.8.2018 04:37
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 11.8.2018 04:37
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 11.8.2018 05:40
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? BrettAbare 11.8.2018 05:42
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Billyinelo 11.8.2018 05:51
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 11.8.2018 08:37
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 11.8.2018 08:49
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 11.8.2018 08:54
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 11.8.2018 17:01
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? MichaelNubre 11.8.2018 20:02
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 11.8.2018 20:14
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 11.8.2018 21:03
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 11.8.2018 23:29
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 11.8.2018 23:33
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 12.8.2018 01:04
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 12.8.2018 01:04
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Robertedibe 12.8.2018 01:35
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 12.8.2018 03:11
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 12.8.2018 03:11
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 12.8.2018 04:55
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 12.8.2018 12:13
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 12.8.2018 12:52
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 12.8.2018 17:05
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 12.8.2018 17:05
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 12.8.2018 21:50
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 12.8.2018 21:50
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 13.8.2018 04:11
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 13.8.2018 05:01
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 13.8.2018 05:01
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 13.8.2018 07:32
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 13.8.2018 08:03
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 13.8.2018 08:03
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 13.8.2018 08:03
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 13.8.2018 09:40
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 13.8.2018 09:40
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 13.8.2018 16:01
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 13.8.2018 16:01
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 13.8.2018 21:17
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 13.8.2018 21:17
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 14.8.2018 01:39
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 14.8.2018 01:41
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 14.8.2018 02:51
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 14.8.2018 03:07
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DouglasGus 14.8.2018 09:58
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 14.8.2018 09:58
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 14.8.2018 10:26
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 14.8.2018 10:26
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Robertedibe 14.8.2018 10:53
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 14.8.2018 10:53
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 14.8.2018 10:53
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 14.8.2018 10:53
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 14.8.2018 13:30
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 14.8.2018 13:30
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 14.8.2018 18:24
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Billyinelo 14.8.2018 20:20
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? BrettAbare 14.8.2018 20:20
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 15.8.2018 02:16
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Robertedibe 15.8.2018 07:26
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 15.8.2018 07:26
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 15.8.2018 07:26
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 15.8.2018 07:26
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 15.8.2018 11:01
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 15.8.2018 11:01
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 15.8.2018 17:38
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 16.8.2018 01:46
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 16.8.2018 02:51
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 16.8.2018 02:57
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 16.8.2018 11:11
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 16.8.2018 11:14
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? MichaelNubre 16.8.2018 11:36
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 16.8.2018 19:17
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 16.8.2018 19:17
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alvinsnuby 16.8.2018 22:08
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? ArchieWeicy 16.8.2018 22:50
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 17.8.2018 11:46
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 17.8.2018 11:46
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 18.8.2018 00:06
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 18.8.2018 00:21
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 18.8.2018 00:57
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 18.8.2018 04:04
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 18.8.2018 04:24
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? ArchieWeicy 18.8.2018 10:52
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alvinsnuby 18.8.2018 11:06
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 18.8.2018 18:47
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 18.8.2018 18:49
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 18.8.2018 19:51
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 18.8.2018 20:13
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 18.8.2018 22:09
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 18.8.2018 22:09
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? MichaelNubre 18.8.2018 22:16
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 19.8.2018 02:08
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 19.8.2018 11:40
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 19.8.2018 11:40
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 19.8.2018 11:41
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 19.8.2018 11:41
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 19.8.2018 12:27
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 19.8.2018 13:12
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 19.8.2018 13:42
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? MichaelNubre 19.8.2018 13:42
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 19.8.2018 14:52
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 19.8.2018 21:40
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alvinsnuby 19.8.2018 22:01
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? ArchieWeicy 19.8.2018 22:35
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 20.8.2018 03:45
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 20.8.2018 03:55
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 20.8.2018 05:15
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DouglasGus 20.8.2018 11:00
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 20.8.2018 11:00
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 20.8.2018 13:13
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 20.8.2018 14:18
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Robertedibe 20.8.2018 14:51
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? MichaelNubre 20.8.2018 15:03
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 20.8.2018 16:56
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 20.8.2018 22:06
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 21.8.2018 00:38
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 21.8.2018 00:38
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 21.8.2018 11:55
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 21.8.2018 11:55
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 21.8.2018 11:59
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 21.8.2018 14:43
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 21.8.2018 14:43
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 21.8.2018 15:02
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 21.8.2018 15:02
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 21.8.2018 15:58
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Robertedibe 21.8.2018 15:59
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 21.8.2018 18:51
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 21.8.2018 18:51
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? BrettAbare 21.8.2018 23:48
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Billyinelo 21.8.2018 23:49
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alvinsnuby 22.8.2018 01:48
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? ArchieWeicy 22.8.2018 02:47
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 22.8.2018 04:29
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 22.8.2018 04:29
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 22.8.2018 08:00
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 22.8.2018 08:00
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 22.8.2018 10:51
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 22.8.2018 13:37
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Robertedibe 22.8.2018 15:18
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 22.8.2018 16:05
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 22.8.2018 16:05
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 22.8.2018 16:25
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? MichaelNubre 22.8.2018 16:48
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 22.8.2018 20:27
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 22.8.2018 20:27
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 23.8.2018 00:28
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 23.8.2018 00:28
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 23.8.2018 02:11
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 23.8.2018 07:52
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 23.8.2018 10:01
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 23.8.2018 12:25
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alvinsnuby 23.8.2018 17:07
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 23.8.2018 17:24
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 23.8.2018 21:40
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DouglasGus 24.8.2018 00:48
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 24.8.2018 00:49
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 24.8.2018 02:23
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 24.8.2018 02:24
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 24.8.2018 02:36
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 24.8.2018 02:36
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Robertedibe 24.8.2018 04:09
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 24.8.2018 05:04
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 24.8.2018 05:04
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 24.8.2018 09:02
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 24.8.2018 10:07
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 24.8.2018 10:08
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? ArchieWeicy 24.8.2018 13:09
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 24.8.2018 16:53
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 24.8.2018 20:37
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 24.8.2018 21:34
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alvinsnuby 24.8.2018 22:52
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 25.8.2018 00:40
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 25.8.2018 00:47
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Robertedibe 25.8.2018 01:37
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? MichaelNubre 25.8.2018 02:07
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 25.8.2018 02:15
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 25.8.2018 02:18
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 25.8.2018 11:35
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 25.8.2018 13:34
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 25.8.2018 13:34
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 25.8.2018 14:31
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 25.8.2018 14:31
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? BrettAbare 25.8.2018 14:53
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Billyinelo 25.8.2018 14:53
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 25.8.2018 18:53
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 26.8.2018 06:33
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 26.8.2018 06:41
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 26.8.2018 08:41
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 26.8.2018 08:41
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 26.8.2018 11:36
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 26.8.2018 21:48
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 26.8.2018 21:48
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 27.8.2018 01:34
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 27.8.2018 03:10
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 27.8.2018 03:10
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 27.8.2018 04:23
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 27.8.2018 05:22
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 27.8.2018 08:25
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 27.8.2018 10:08
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 27.8.2018 14:50
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 27.8.2018 14:50
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 27.8.2018 14:56
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 27.8.2018 20:33
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 27.8.2018 20:42
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 27.8.2018 20:48
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 27.8.2018 21:44
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 27.8.2018 21:44
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alvinsnuby 27.8.2018 21:50
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 28.8.2018 04:16
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 28.8.2018 06:36
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 28.8.2018 12:33
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 28.8.2018 12:38
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 28.8.2018 14:35
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 28.8.2018 15:42
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? MichaelNubre 28.8.2018 16:46
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Robertedibe 28.8.2018 17:04
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 28.8.2018 18:53
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 28.8.2018 22:39
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Billyinelo 29.8.2018 01:47
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? BrettAbare 29.8.2018 01:48
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 29.8.2018 02:44
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 29.8.2018 04:33
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 29.8.2018 04:35
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 29.8.2018 09:46
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 29.8.2018 10:56
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? MichaelNubre 29.8.2018 10:59
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 29.8.2018 11:00
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 29.8.2018 11:47
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 29.8.2018 14:31
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 29.8.2018 14:31
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? ArchieWeicy 29.8.2018 20:00
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alvinsnuby 29.8.2018 20:28
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 29.8.2018 20:41
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 30.8.2018 01:32
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 30.8.2018 03:53
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 30.8.2018 03:53
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 30.8.2018 05:38
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 30.8.2018 06:33
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 30.8.2018 06:33
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Robertedibe 30.8.2018 12:08
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 30.8.2018 12:28
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 30.8.2018 12:37
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 30.8.2018 12:47
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 30.8.2018 21:52
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 30.8.2018 21:52
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? ArchieWeicy 30.8.2018 22:03
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 30.8.2018 22:35
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 30.8.2018 22:35
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alvinsnuby 30.8.2018 22:41
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 30.8.2018 23:45
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 31.8.2018 00:38
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 31.8.2018 04:46
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DouglasGus 31.8.2018 11:49
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Robertedibe 31.8.2018 11:57
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 31.8.2018 12:33
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? DennistuS 31.8.2018 12:46
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AltonHek 31.8.2018 13:17
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? MichaelNubre 31.8.2018 13:43
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Larryobefe 31.8.2018 13:43
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 31.8.2018 14:27
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Michaelcrype 31.8.2018 16:00
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 31.8.2018 19:56
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 31.8.2018 21:20
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? AaronVuh 31.8.2018 21:20
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Charlesexany 31.8.2018 22:32
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Bennydal 1.9.2018 06:20
Re: Re: Re: Re: Re: pravnik? Alfredciz 1.9.2018 06:20