Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… - 9. díl – zrušení exekutorských zápisů

Hlavní stránka / Poradna / Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… - 9. díl – zrušení exekutorských zápisů

9.2.2013

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… - 9. díl – zrušení exekutorských zápisů PRAHA - Novela exekučního řádu a změny, které zákon přinesl od 1. ledna – to je téma seriálu s názvem Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat…, který realizujeme ve spolupráci s Exekutorskou komorou ČR. Tentokrát se zaměříme na exekuční tituly, resp. exekutorské zápisy.

Exekuční řád rozlišuje mezi dvěma typy exekutorských zápisů:
 
První typ slouží k uzavření dohody mezi dlužníkem a věřitelem o existenci peněžitého dluhu. Dlužník i věřitel musejí před soudním exekutorem prohlásit, že existuje smluvní vztah, ze kterého vznikl dluh a jaká je výše dluhu. Dále konstatují, že dluh splní dlužník do určité lhůty, ve splátkách atp. Pokud by dlužník ujednání obsažené v exekutorském zápise porušil, může se věřitel obrátit přímo na soud, aby nařídil exekuci.
 
Nemusí absolvovat nákladné první nalézací řízení, kde by soud rozhodoval o oprávněnosti jeho nároku na zaplacení pohledávky. Věřitel tímto způsobem získá pro případ nesplnění podmínek dohodnutých v exekutorském zápise exekuční titul. Je třeba zdůraznit, že exekutorský zápis lze sepsat jen tehdy, pokud se věřitel a dlužník na jeho znění dohodnou. Pakliže s dluhem nebo se způsobem či lhůtou úhrady dlužník nesouhlasí, nemůže být zápis sepsán.
 
Druhý typ exekutorského zápisu slouží k osvědčení skutkových dějů a stavu věcí. Jedná se např. o stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, osvědčení stavu jakékoli věci movité i nemovité (např. automobily, stroje, výrobní linky, obrazy, pozemky, listiny atp.), osvědčení o předání peněz či splnění dluhu.
 
V loňském roce sepsali soudní exekutoři celkem 26 tisíc exekutorských zápisů, stejně jako v letech 2010 a 2009. „Jedná se o naprosto bezproblémovou agendu. Hojně se na nás obracejí věřitelé i dlužníci, protože exekutorský zápis je rychlou a nekomplikovanou cestou k institucionalizování jejich vzájemné dohody. Také dlužníci tuto možnost vítají, protože pak nemusejí hradit náklady právního zastoupení věřitele v nalézacím řízení. Odpadne jim významná položka, kterou by jinak na celkových nákladech museli zaplatit. Bohužel novela vrací zápisy zpět do výhradní kompetence notářů. Soudní exekutoři budou moci sepisovat pouze exekutorské zápisy k osvědčení skutkových dějů a stavu věcí, nikoliv o úhradě peněžitého dluhu,“ vysvětluje viceprezident Exekutorské komory David Koncz.
 
Exekutorský zápis prvního typu tedy zanikne, ovšem zůstane jeho alternativa, kterou sepisují notáři – tedy notářský zápis. Exekutorský zápis druhého typu novela zachovává. „Mrzí mě, že soudní exekutoři už nadále nebudou moci sepisovat exekutorské zápisy. Navzdory tomu, že veřejnost tuto službu hojně využívala a jednalo se o režim probíhající bez jakýchkoliv stížností a potíží, zůstane tato pravomoc pouze notářům. Toto rozhodnutí zákonodárců však beze zbytku respektujeme,“ dodává prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
A jaké další exekuční tituly kromě exekutorského a notářského zápisu známe? V exekuci je pravidlem rozhodnutí vydané soudem v nalézacím řízení. Jedná se o rozsudky, usnesení, platební rozkazy, směnečné platební rozkazy a soudem schválené smíry ukládající povinnost jednomu z účastníků. Exekučním titulem však může být i rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy včetně platebního výměru, výkazu nedoplatků na daních nebo na nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení.
 
Příště se v rámci seriálu Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat…, který realizujeme ve spolupráci s Exekutorskou komorou ČR, zaměříme na zákaz nakládání s majetkem a jeho platnost v případě státu, obcí a krajů. 

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Poradna | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

www.progressive.ua

link www.best-cooler.reviews

http://pharmacy24.com.ua
Všechna práva vyhrazena © 2018