Sattar: ČR by potřebovala stabilnější a osvícenější vládu

Hlavní stránka / Rozhovor / Sattar: ČR by potřebovala stabilnější a osvícenější vládu

4.12.2012

Sattar: ČR by potřebovala stabilnější a osvícenější vládu Česká ekonomika by na tom mohla být daleko lépe, pokud by měla stabilnější vládu, která by měla vize jasné budoucnosti. „Myslím si, že mnozí politici nejsou ve vládě pro to, aby řešili potřeby lidí a posunuli zemi dopředu v pozitivním slova smyslu. Řeší v ní osobní zájmy a to posouvá zemi naopak zpět,“ říká ředitel české pobočky mezinárodní poradenské společnosti Colliers International Omar Sattar. Podle jeho názoru brzdí rozvoj země také příliš mnoho korupce na trhu.

Přibližně rok a půl stojí v čele české pobočky Colliers International. Jak vnímáte český realitní trh, jaká jsou jeho pozitiva a naopak jaká jsou negativa?

„Český realitní trh se za posledních 15 let, tedy za tu dobu, co jsem tady, stal mnohem sofistikovanějším. Podívejte se, jaký typ prostor a projektů se staví dnes ve srovnání s tím, co se stavělo dříve. Pozitivní je tedy to, že je dnes trh mnohem rozmanitější, pokud jde například o retail, máme na výběr z mnoha možností. Pokud jde o kanceláře, máme mnohem více budov, které nabízejí různé koncepty a přidané hodnoty, což je pozitivní pro celkový rozvoj trhu a jeho postupnou vyspělost. Na druhou stranu jedním z negativ by mohl být prvek korupce na trhu, což je velmi nepříjemné. Obecně se dá říct, že je to i pomalý rozvoj a zlepšování silniční a veřejné dopravní infrastruktury. Rychlost, ve které se tato infrastruktura vyvíjí, má negativní vliv na realitní trh, ve které bychom jinak mohli vidět různorodý rozvoj lokalit, pokud by proběhly určité změny v silniční, tramvajové infrastruktuře či síti metra mnohem rychleji. Chápu ale, že tyto změny jsou drahé, takže negativní by mohlo být, že věci se mění pomalu, protože jsou drahé.

Před nástupem do této funkce jste řídil aktivity Colliers International na Slovensku a v Maďarsku. Můžete srovnat tyto dva realitní trhy s českým? Kde jsou podobnosti a kde naopak největší rozdíly?
 
V regionu střední a východní Evropy je Česká republika, pokud jde o velikost, větším trhem než je Slovensko a Maďarsko, ale mnohem menším než Polsko, které je dalším vyspělým trhem našeho regionu. Nicméně český realitní trh nebo Česká republika jako celek, protože realitní trh je funkcí ekonomiky jako celku a ekonomika České republiky je obecně vnímána ve velmi pozitivním světle, je tento trh poměrně stabilní ve srovnání s Maďarskem a je mnohem větší než slovenský. Také si myslím, že Česká republika je trochu vyspělejší než tyto dva další trhy, a to z pohledu velikosti a pověsti. Je ekonomicky stabilnější a v určitých ohledech i lépe geograficky situovaná. To je důležité zejména pro logistiku – s docela dobře rozvinutou dopravní infrastrukturou v čele s D1 je to výhoda pro zemi, na rozdíl od Polska, které nemá mnoho dálnic, ale nyní se to snaží dohnat projekty, které jsou do značné míry financovány granty EU.
 
Letošní zprávy o vývoji zejména kancelářského trhu a maloobchodu nejsou příliš optimistické, mírné oživení hlásí jen trh s průmyslovými nemovitostmi, kdy přijdou lepší časy?
 
Doufám, že můžeme očekávat lepší časy, ale je zde také mnoho nejistoty. Bylo by složité dát jasnou odpověď na to, kdy se tak stane. Co se týče hodnocení trhu, myslím si, že aktivita ve většině zmiňovaných segmentů je méně příznivá než v roce 2011. Poptávka nájemců je nižší v kancelářském a průmyslovém sektoru a myslím, že pokud se podíváme na celkový výkon, jsme určitě pod úrovní loňských hodnot. Rok 2012 vykazuje nižší aktivitu než rok 2011 na všech trzích. Prvky oživení jsme v kancelářském a průmyslovém segmentu zaznamenali v roce 2011. Naopak v maloobchodním segmentu jsme zaznamenali jen omezený nový vývoj a jen opatrnou nebo malou maloobchodní expanzi. Pokud se ale znovu podíváme na nájemní poptávku v kancelářském a průmyslovém odvětví, propad poptávky zaznamenáváme od roku 2008. V roce 2011 jsme byli svědky oživení a poté v roce 2012 vidíme opět propad. Ale stále je aktivita větší než v letech 2009 a 2010. To je ale jen velmi zúžený nebo zjednodušený pohled na tento rok, protože změny na realitním trhu se lépe analyzují v delším časovém období. Například nějakou chvíli trvá, než se budova postaví, ta není hotová ze dne na den. Jde také o cyklické věci, jde o víc, než jen srovnání jednoho roku s druhým. Povzbudivé je, že úrovně růstu jsou stále lepší než v letech 2009 až 2010. Obecně řečeno si myslím, že můžeme čekat lepší časy, protože očekáváme oživení evropské ekonomiky, která má přímý dopad na český trh. Česká ekonomika je v recesi, nicméně ukazatele pozitivního růstu očekáváme v příštím roce. Vše ale záleží na tom, jak se vyvine další prohlubování hospodářské krize v hlavních ekonomikách, jako je Španělsko. Myslím, že řecká situace není největším problémem pro EU, ale jsou to další země, jako Španělsko a Itálie, které činí veřejnost, byznys a vlády nervózními.
 
Jak se na českém realitním trhu promítají problémy zejména eurozóny, kde vidíte největší rizika pro další vývoj na českém realitním trhu?
 
Odráží se to docela hodně. Pokud jsou v eurozóně problémy, má to velký dopad na dění na českém trhu z hlediska nájemní poptávky i z hlediska investic. Je zde velká vzájemná souvislost mezi tím mít problémy a nemít žádný problém. Dobré zprávy z eurozóny mají pozitivní dopad na český trh. Česká republika je jednou z ekonomik s lepšími výsledky. Je obecně vnímána jako poměrně stabilní a stále se dá profitovat z umístění byznysu do České republiky. Nadále se jedná o rostoucí trh na rozdíl od mnoha jiných více rozvinutých zemí. Je zde potenciál ve všech sektorech.
 
Jak se podle vás bude český realitní trh vyvíjet v příštích měsících, jak se bude dařit jeho jednotlivým segmentům?
 
Již jsme se dotkli faktu, že nájemní poptávka oslabuje a investiční poptávka tam také směřuje.  Myslím, že i nadále uvidíme určité prvky nervozity ve všech sektorech v nadcházejících měsících. Nedomnívám se, že budeme na objemech roku 2011. Budeme také pravděpodobně svědky růstu neobsazenosti v kancelářském sektoru, protože máme hodně nové výstavby, které bude dokončena v roce 2013. V průmyslovém sektoru neočekávám růst neobsazenosti, protože samotná výstavba se zpomalila, takže neobsazenost zůstane pravděpodobně stabilní nebo bude klesat. Jsme také svědky nové spekulativní průmyslové výstavby. Česká republika je z hlediska výroba stále velmi oblíbenou destinací a stále je tu hodně nových společností nebo společností působících v ČR a zvažujících expanzi. V maloobchodním sektoru existuje jistá opatrná expanze u některých prodejců, ale není de facto žádný prosto pro expanzi malých a středních maloobchodníků. V roce 2013 nebudeme svědky velkého množství nové maloobchodní výstavby, takže dobrým nákupním centrům se povede dobře a ty, které se s něčím potýkají, budou muset najít kreativní cesty, jak zlepšit zákazníkovu důvěru, jinak na tom budou ještě hůře. Dovedu si představit, že spotřebitelské výdaje v maloobchodu se v příštím roce zlepší. Spotřebitelské výdaje v poslední době klesají, ale doufejme, že se lidé začnou cítit znovu jistěji a když se lidé cítí jistěji, více utrácejí. Myslím si, že jedna z věcí, proč se utrácení v obchodech snížilo, je, že lidé se bojí o své dlouhodobé pracovní vyhlídky. Celkově v příštím roce neočekávám, že by se tento trend měl zhoršit. Buď to bude stejné, nebo lepší. To je moje naděje.   
 
Chování trhu do jisté míry ovlivňuje i podnikatelské prostředí. Jaké jsou v ČR podmínky k podnikání?
 
Navzdory politice této země se tu byznysu daří docela slušně. Myslím si, že by to ale bylo ještě lepší, kdybychom měli stabilnější a do budoucna hledící vládu. Je tady docela vyspělé prostředí pro byznys, ale znovu, pokud to vezmu ze svého úhlu pohledu, je tu příliš mnoho korupce na trhu a to bohužel brzdí rozvoj země. Myslím si, že mnozí politici nejsou ve vládě pro to, aby řešili potřeby lidí a posunuli zemi dopředu v pozitivním slova smyslu. Řeší v ní osobní zájmy a to posouvá zemi naopak zpět. Mohli byste se divit, jaké by to tu bylo, kdybyste měli dobrou vládu s rozumným vedením a čeho všeho by Česká republika mohla dosáhnout.
 
Podle posledních zpráv letos obecně investice do nemovitostí klesají, co je potřeba udělat pro oživení poptávky?
 
Opět je to problém důvěry. Lidé se zajímali pouze o nemovitosti nejvyšší kvality, ale těch na českém trhu není ke koupi tolik, proto nevidíme mnoho uzavřených obchodů. Všechno je provázáno s EU a globálními ekonomickými vyhlídkami. Lidé investují s perspektivou, že se jim peníze za nějaký čas vrátí. To je důvodem investic, protože očekáváte zhodnocení kapitálu. Pokud panuje nejistota, jakou vidíte, když jsou ekonomiky v útlumu, lidé nemají chuť investovat, protože si nejsou jistí budoucností. Návrat ekonomického růstu pomůže, ale existují další otázky týkající se financování investic. Banky seškrtávají úvěry na nemovitostním trhu, protože mají nová pravidla, jako Basel III, kde je zapotřebí držet více úrovňový kapitál, což bude znamenat, že sníží své úvěry nebo budou dražší poplatky při půjčování.
 
Pokud byste se měl nyní rozhodnout, do jakého typu nemovitosti a v jaké lokalitě byste investoval své finanční prostředky, jaké by bylo vaše rozhodnutí?
 
Osobně si myslím, že rezidenční trh má před sebou stále dlouhou cestu. Z hlediska rezidenčních staveb v této zemi je potřeba hodně obnovy nebo modernizace. Je zde spousta lidí, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách, například v panelácích. Myslím, že je v tomto sektoru ještě stále prostor pro růst. Vsadit se dá také na maloobchod. Je dobrou investicí, protože pokud jsou lidé bohatší, často utrácejí větší část ze svých příjmů. To je můj pohled. Ale můžete najít další lidi, kteří by chtěli investovat do kanceláří nebo průmyslu. Co se týče právě logistiky, do jisté míry geografické umístění hraje ve prospěch země a stále jsme atraktivní trh pro Němce a různé další společnosti, aby sem umístily svá výrobní distribuční centra.
 
S vývojem kancelářského trhu úzce souvisí i vývoj samotných kanceláří. Jak budou vypadat kanceláře nejbližší budoucnosti?
 
Technologie budou mít velký vliv na to, kolik kanceláří a jak se bude využívat. Stále častější budou video konference, kdy lidé téměř sedí naproti vám u stolu. Nebudeme potřebovat kabely, protože všechno bude přes Wi-Fi připojení a to bude mít dopad na cenu rozvoje. Věci jako zelené iniciativy, spotřeba energie a náklady na komunální služby budou stále dražší, což bude pro tvorbu rozpočtů citlivější. Právě uvědomělé soběstačné politiky společností mohou těžit z toho, v jakém typu budov sídlí. Generace Y bude mít značný vliv na budoucí uspořádání prostor, ale stále to budou kanceláře. Lidé potřebují jít do práce na své místo, všichni nebudeme pracovat jen z domova nebo vlaků, protože si potřebujeme společně sednout a spolupracovat. Sdílení myšlenek s lidmi se má podle mě dělat tváří v tvář. Je tu jedna teorie a Colliers k ní udělali studii, že kolem roku 2050 bude potřeba méně kanceláří. To bude muset kdokoliv, kdo investuje do realitního trhu nebo kancelářských budov, uvážit. Budou také probíhat kontinuální změny ve zlepšování našich kanceláří. Starší budovy budou renovovány, ať už zbourány nebo opravovány. Budovy, které se postavily v letech 1997 a 2002 nemají stejný standard jako ty, které se staví mezi lety 2007 a 2012. Tyto stavby, které byly postaveny před 15 lety, jsou z technického hlediska druhořadé ve srovnání s těmi, které se staví teď. Budovy, které se staví nyní, mají mnohem lepší technologie, jsou přizpůsobivější.
 
Ještě před několika lety se stavěly zejména průmyslové nemovitosti spekulativně. Vrátí se spekulativní výstavba, pokud ano, v jaké míře.
 
Spekulativní výstavba se určitě do jisté míry vrátí. Někteří developeři se opatrně do tohoto typu výstavby opět pouští – Prologis, CTP, VGP. Staví se malé jednotky v rámci spekulativní výstavby, jde o budovy o pronajímatelné ploše 10 až 15 tisíc metrů čtverečních, aby se poznalo, jestli takto přilákají společnosti. Problém je totiž v tom, že pokud má někdo požadavek a potřebuje být v daných prostorách během tří měsíců, developer nemůže postavit objekt takto rychle. Je proto výhodné mít prázdnou budovu připravenou pro nájemce. Takže spekulativní výstavba bude pokračovat, ale poroste zatím pomalu a do jisté míry bude rozhodujícím faktorem, jak velká bude nájemní poptávka. Pokud uvidí developeři rostoucí zájem, bude se spekulativně stavět mnohem víc.
 
Jak se Vám žije v České republice, jak se díváte na mentalitu Čechů, co se Vám na nás líbí a co naopak nikoli?
 
Velice rád žiju v České republice. Možná se mi víc líbí společenská stránka než ta pracovní. Libí se mi, že se Češi si rádi vyjdou ven a že jsou sportovní národ. Já sám rád sportuji a lidé tady jezdí na kolech, na kánoích, lyžují. Mnoho lidí jede ven, na venkov, nechtějí o víkendech sedět jen doma. To je to, co obdivuji na lidech a co se mi nejvíce líbí na zdejší mentalitě. Na druhou stranu si ale myslím, že lidé tu jsou více uzavření k novým myšlenkám, to by byla asi moje jediná výtka. Pokud něco předtím nedělali, je pro ně těžké to prostě zkusit, jsou velmi opatrní zkoušet nové věci.  Žiju tady už více než 15 let a myslím, že věci se mění, mnohé naštěstí k lepšímu.

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Rozhovor | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

Кухни на заказ в киеве kamod.net.ua на сайте.
復縁したい on site
https://gazon.net.ua
Všechna práva vyhrazena © 2018