Analýza ČSÚ: Pokles stavebnictví se letos zastavil, vyhlídky jsou ale opatrné

Hlavní stránka / Stavba / Analýza ČSÚ: Pokles stavebnictví se letos zastavil, vyhlídky jsou ale opatrné

17.7.2014

Analýza ČSÚ: Pokles stavebnictví se letos zastavil, vyhlídky jsou ale opatrné PRAHA - Stavebnictví v ČR dosáhlo vrcholu své konjunktury v roce 2008 a od té doby klesá. Index stavební produkce zaznamenal v roce 2013 meziroční pokles o 6,7 procenta. Počátek roku 2014 přinesl určité zlepšení, když index stavební produkce za leden až květen meziročně vzrostl o 5,9 procenta. Vyplývá to z aktuální analýzy Českého statistického úřadu. Ten je v dalších vyhlídkách poměrně opatrný, za letošním oživením stavebnictví prý totiž stojí zejména mírná zima.

Zatímco inženýrské stavitelství loni kleslo meziročně o 9,3 procenta, pozemní stavitelství zaznamenalo meziroční pokles o 5,6 procenta. Ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 jde o téměř čtvrtinový pokles v obou kategoriích výstavby. Počátek roku 2014 přinesl určité zlepšení, když index stavební produkce za leden až květen meziročně vzrostl o 5,9 procenta (v pozemním stavitelství růst o 5,5 %, v inženýrském růst o 6,9 %). Významnou pozitivní roli v meziročním srovnání sehrála velmi mírná zima, kdy klimatické podmínky umožnily stavbařům pracovat v podstatě bez omezení. Také srovnávací základna roku 2013 byla velmi nízko. Ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 klesla stavební produkce v lednu až květnu o 8,2 procenta.
 
 

Květen přinesl po optimistickém začátku roku zklamání

Zklamání přinesly výsledky za květen, kdy efekt příznivých klimatických podmínek skončil a ani nízká srovnávací základna nepomohla k růstu indexu stavební produkce. Situace v kategoriích výstavby je ale odlišná: inženýrskému stavitelství se daří lépe a v květnu zaznamenalo růst o 3,1 procenta, zatímco pozemní stavitelství meziročně kleslo o 1,4  procenta. Stagnace v květnu byla zčásti ovlivněna nižším počtem pracovních dní (o jeden méně než v květnu 2013). Pokud časovou řadu měsíčních údajů očistíme o sezónní vlivy a náhodné faktory, dostaneme trend stavební produkce. Ten hovoří o tom, že se pokles stavební produkce zastavil a situace se začíná stabilizovat. Křivka trendu stavební produkce je však stále poměrně hluboko pod úrovní bazického roku 2010.
 

Index stavební produkce aktuálně

meziroční změny v %

 

 

Rok 2013

Leden až květen 2014

Květen 2014

ISP celkem

-6,7

+5,9

0,0

Pozemní stavitelství

-5,6

+5,5

-1,4

Inženýrské stavitelství

-9,3

+6,9

+3,1

 

Dlouhodobě klesá podíl bytové výstavby

Stavební společnosti realizovaly v roce 2013 stavební práce v hodnotě 397,5 miliard korun, z toho více než polovina (219,5 miliard korun) připadala na větší stavební firmy s více než 20 zaměstnanci. Většina stavebních prací byla provedena na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích, přibližně čtvrtina prací připadla na opravy a údržbu. Podíl prací provedených v zahraničí byl zanedbatelný, ale najdou se i firmy, kde práce v zahraničí tvoří významnou součást jejich celkového obratu. Výše uvedená struktura stavebních prací se v průběhu jednotlivých let významným způsobem nemění. Za větší podniky s 20 a více zaměstnanci jsou dostupné podrobnější údaje o struktuře stavebních prací, které fakturují konečnému odběrateli. Zcela zřetelně je vidět pokles podílu výstavby budov, především pak budov s více byty. V období boomu bytové výstavby činil tento podíl až 13 procent z celkových stavebních prací podniků s 20 a více zaměstnanci a od té doby neustále klesá až na 7,8 procenta v roce 2013.
 
 
Výstavba dopravní infrastruktury se pomalu obnovuje
 
Podobnou situaci lze pozorovat v kategorii dálnic a silnic, kde byl propad ještě razantnější. Z 22 procent v roce 2009 se dostal na pouhých 16 procent v roce 2011, ale v minulém roce došlo k mírnému vylepšení (17,5 procenta). Naopak v posledních letech narůstá podíl stavebních prací na výstavbě průmyslových a zemědělských budov a také na kanalizačním, elektrickém a telekomunikačním vedení. Pokud porovnáme strukturu stavebních prací pouze na opravách a údržbě, tvoří plnou čtvrtinu oprava místních a účelových komunikací. Na nové výstavbě mají největší váhu průmyslové budovy a dálnice. Vzhledem k tomu, že stavebnictví je na rozdíl od průmyslu pevně spjato s místem výsledné produkce (tedy výstavby), je zajímavé porovnat stavební práce v jednotlivých regionech. Informace jsou opět pouze za podniky s 20 a více zaměstnanci. Z celkových fakturovaných dodávek těchto podniků ve výši 219,5 miliardy korun se nejvíce prostavělo v Praze (celkem 47,3 miliardy korun, tedy 22 procent). S větším odstupem pak následují kraje Jihomoravský (25,7 miliardy korun, 12 procent) a Moravskoslezský (23,2 miliardy korun, 11 procent). Na opačném konci řady se nachází kraje Karlovarský, Liberecký a Pardubický, které jsou ovšem menší svou rozlohou.
 
 
Stavební firmy prostaví nejvíce peněz ve svém domácím regionu
 
Stavební práce lze porovnávat nejen podle místa stavby, ale také podle sídla stavebního podniku, který zakázku fakturuje jako hlavní dodavatel konečnému odběrateli. Všechny firmy staví nejvíce v kraji svého sídla a často také směřují své stavební aktivity do sousedních regionů. To je vidět zejména na firmách se sídlem v Olomouckém kraji, které značnou část svých stavebních prací provedly na území kraje Moravskoslezského. V Moravskoslezském kraji hodně staví také firmy z kraje Zlínského a Jihomoravského, v Jihomoravském kraji pak pracují společnosti se sídlem na Vysočině a Zlínském kraji. Naopak společnosti z Karlovarského kraje na východ republiky za prací vůbec necestují a řadí se k největším stavebním „patriotům“, když 81 procent zakázek provedly v roce 2013 na území vlastního kraje. Jak bylo výše uvedeno, nejvíce stavebních příležitostí je v Praze, proto sem za prací přichází také stavební společnosti ze všech částí České republiky. Některé firmy zde odpracují poměrně značnou část svých zakázek, jedná se například o firmy se sídlem ve Středočeském nebo Libereckém kraji, ale také na Vysočině, v krajích Královéhradeckém, Pardubickém a Ústeckém. Výše popsané struktury se samozřejmě s prováděním jednotlivých akcí mohou měnit, ale základní principy a vazby v průběhu let zůstávají stejné.
 
Třetina prací stavebních firem je pro veřejné zadavatele
 
Stavební společnosti s 20 a více zaměstnanci také poskytují data o tom, kolik stavebních prací provádějí pro veřejné zadavatele. V roce 2013 provedly firmy stavební práce pro veřejné zadavatele ve výši 80,3 miliardy korun, z tohoto objemu bylo nejvíce prostavěno v Praze (13,5 miliardy Kč), dále pak následoval kraj Jihomoravský (10,6 miliardy Kč) a Moravskoslezský (9,6 miliardy Kč), což jsou zároveň kraje s celkově vysokým objemem stavebních prací.  V jednotlivých regionech je proto zajímavé zjistit také podíl stavebních prací pro veřejné dodavatele na celkovém objemu fakturovaných dodávek všem konečným odběratelům. Průměr za celou Českou republiku se pohybuje kolem 37 procent dodávek pro veřejné zadavatele z celkového objemu stavebních prací. V tomto ohledu je na tom nejlépe kraj Liberecký (55 %) a také Plzeňský (49 %), ale mezi jednotlivými kraji nejsou patrné výrazné rozdíly. Pokud bychom se podívali na jemnější členění, rozdíly vidíme v jednotlivých regionech větší. Je to způsobeno především prováděním větších investičních akcí, které jsou financovány z veřejných zdrojů, takže tato struktura se v průběhu let může značně měnit. Svůj vliv může v jednotlivých oblastech sehrát i nedostatek zakázek ze soukromých zdrojů, takže podíl stavebních prací pro veřejné dodavatele je pak logicky větší než v oblastech s celkově vyšší investiční aktivitou všech subjektů.

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Stavba | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

83% (40)

8% (4)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

zaraz.org.ua

www.profvest.com

777.progressive.ua
Všechna práva vyhrazena © 2018