MMR zastavilo pražské stavební předpisy

Hlavní stránka / Stavba / MMR zastavilo pražské stavební předpisy

28.1.2015

MMR zastavilo pražské stavební předpisy PRAHA – V polovině ledna odeslalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) hlavnímu městu Praze rozhodnutí o pozastavení účinnosti pražských stavebních předpisů. K tomuto kroku ministerstvo přistoupilo, protože hlavní město Praha ve smyslu výzvy ministerstva nezjednalo nápravu a ani nepodniklo žádné relevantní kroky, které by k jejímu zjednání vedly. „Chceme především zajistit právní jistotu,“ říká ministryně Karla Šlechtová. Do doby nápravy platí pro Prahu celorepublikové stavební předpisy.

Podle názoru MMR je způsob přijetí tohoto druhu právního předpisu jako jsou pražské stavební předpisy ustanoven směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti. Zákon o technických požadavcích na výrobky upravuje povinnost tvůrce předpisů notifikovat návrh technického předpisu Evropské komisi. Smyslem notifikační povinnosti je zamezit přijetí takových národních předpisů, které by mohly vytvořit překážky volného pohybu zboží. Cílem uvedené směrnice je v co největší míře zabránit vytváření překážek obchodu mezi jednotlivými členskými státy EU v tzv. neharmonizované sféře. Hlavní město Praha v průběhu přípravy nařízení tuto svoji notifikační povinnost nesplnilo a návrh předpisu tak nebyl notifikován Evropské komisi.
 
„Intenzivně jsme pracovali na podobě rozhodnutí, která zajistí právní jistotu, ochranu dobré víry a legitimního očekávání dotčených osob a která minimalizuje zásah státní moci. Nepozastavuje se účinnost přechodného ustanovení, paragrafu 85 pražských stavebních předpisů. V praxi to znamená, že projekt, který byl připraven do 30. září loňského roku, nemusí být nyní kvůli pozastavení účinnosti pražských stavebních předpisů upravován dle celorepublikových stavebních předpisů, ale může zůstat ve stávající podobě,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Nezákonnost způsobu přijetí nařízení zakládá nezákonnost celého právního předpisu, nikoli některé z jeho částí. Rovněž zákonná povinnost notifikace se vztahuje na návrh celého právního předpisu, nikoli jeho části. Nařízení vytváří logicky uspořádaný a vzájemně propojený celek. Pozastavení účinnosti i přechodného ustanovení by bylo v rozporu se zásadami právní jistoty, ochrany dobré víry a legitimního očekávání dotčených osob a minimalizace zásahů státní moci s přihlédnutím k zásadě přiměřenosti. Přechodné ustanovení nijak nesouvisí s obsahem nařízení, je samostatně aplikovatelné a není v rozporu s cíli sledovanými směrnicí. Ministerstvo proto rozhodlo o pozastavení účinnosti celého nařízení s výjimkou přechodného ustanovení upraveného v § 85 nařízení.
 
Hlavnímu městu Praze byla rozhodnutím o pozastavení účinnosti stanovena lhůta 15 měsíců ke zjednání nápravy, která začíná běžet následujícím dnem po doručení rozhodnutí. Zjedná-li hlavní město Praha nápravu v této lhůtě nebo ve lhůtě kratší, ministerstvo rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení neprodleně zruší. Délka lhůty zohledňuje skutečnost, že delší časové období dává hlavnímu městu Praze dostatek času na přípravu kvalitního právního předpisu v souladu s platnou právní úpravou. Délka lhůty zohledňuje též požadavky na legislativní proces stanovený zákonem o hlavním městě Praze a Statutem hlavního města Prahy a dále plynoucí z notifikační povinnosti. Při zvažování délky lhůty dále ministerstvo vzalo v úvahu skutečnost, že nařízení je obsahově složitým a obsáhlým právním předpisem, k jehož kvalitní novele je nezbytný dostatečný časový prostor. 

Autor: Tomáš Johánek   |   Sekce: Stavba | Novinky na webu   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 Datum  

Anketa

Jaký je pro vás nejoblíbenější zdroj o nových rezidenčních projektech?

85% (40)

6% (3)

4% (2)

4% (2)


Přihlášení

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  - © 2018

2012 MEDIATO, Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu redakce je zakázáno publikovat jakékoli materiály z tohoto webu 

источник

http://babyforyou.org/

また、読み ac-sodan.info
Všechna práva vyhrazena © 2018